อุทยานเขาใหญ่ ‘ปิดลานกางเต็นท์’ หลังช้างทำร้ายนักท่องเที่ยวเสียชีวิต

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประกาศปิดให้บริการพักค้างแรมบริเวณลานกางเต็นท์ เป็นการชั่วคราว หลังเกิดเหตุการณ์ช้างป่าเข้าทำร้ายนักท่องเที่ยวจนเสียชีวิต

วันที่ 15 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประกาศปิดให้บริการพักค้างแรมบริเวณลานกางเต็นท์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นการชั่วคราว เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ได้เกิดเหตุการณ์ช้างป่าเข้าทำร้ายนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักค้างแรมบริเวณลานกางเต็นท์ผากล้วยไม้ จนเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวรายดังกล่าวเสียชีวิต

ในเบื้องต้นยังไม่สามารถระบุ รูปพรรณที่ชัดเจนของช้างป่าที่เข้าทำร้ายนักท่องเที่ยวและสาเหตุของการเกิดเหตุได้ ประกอบกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีลานกางเต็นท์ลำตะคองซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่เปิดเช่นเดียวกับลานกางเต็นท์ผากล้วยไม้ โดยมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พิจารณาแล้ว เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักค้างแรมลานกางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอปิดให้บริการพักค้างแรมบริเวณลานกางเต็นท์ลำตะคองและลานกางเต็นท์ผากล้วยไม้ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจากสัตว์ป่า

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่จองเข้าพักลานกางเต็นท์ดังกล่าวสามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 579 6666 ต่อ 1743, 1744 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เบอร์โทรศัพท์ 08 6092 6529