“นักเรียนการบิน” ติดโควิด 5 รายสั่ง Work From Home-เรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ

สกรีนเข้ม “สถาบันการบินพลเรือน” ออก 4 มาตรการคุมโควิดหลังพบนักศึกษาติดเชื้อแล้ว 5 ราย โดยให้ยึดหลัก DMHTT/ไปพื้นที่เสี่ยง ให้กักตัว 14 วัน พร้อมสั่ง Work From Home เรียนออนไลน์ยาว 16-30 เม.ย. พร้อมสั่งทำความสะอาดสภาบันที่กทม.ขนานใหญ่ ก่อนให้ทุกฝ่ายติดตามข่างสารมาตรการจากรัฐ

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ออกมาตรการควบคุมกรณีพบนักศึกษาติติดเชื้อไวัสโควิด-19 จำนวน 5 ราย ซึ่ง สบพ. ได้รับทราบเมื่อวันที่ 12 -13เม.ย. 2564 โดยไม่ได้นิ่งนอนใจและตระหนักในเรื่องดังกล่าวนี้เป็นสำคัญ 

ซึ่งผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือนได้ประชุมกับผู้บริหารผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อสอบถามและรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมถึงทำการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และทำการสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดในทันที

โดยออกมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้ 1.ให้พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษา ผู้ประกอบการ ทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย เว้นระยะระหว่างกันและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น (D – Distancing) สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (M – Mask Wearing) หมั่นล้างมือบ่อย ๆ (H – Hand Washing) ต้องผ่านเครื่อง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (T – Testing) ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ (T – Thaichana)

2.บุคคลที่เคยไปในพื้นที่เสี่ยง/กิจการเสี่ยง/กิจกรรมเสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ขอให้ใช้มาตรการกักตนเอง (Self-quarantine) อย่างเคร่งครัด โดยขอให้รายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบก่อน ดำเนินการใช้มาตรการกักตนเอง


หากบุคคลใดมีอาการไข้หรืออาการผิดปกติอื่น ขอให้ดำเนินการติดต่อโรงพยาบาลใกล้เคียง หรือติดต่อส่วนงานพยาบาลของ สบพ. เพื่อดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดต่อไป 

ทั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการยกระดับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดที่ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อดังกล่าว สบพ.จึงได้สั่งการใหัพนักงานหรือลูกจ้างปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) และนักศึกษาให้เรียนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่ 16-30 เม.ย. 2564 สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติให้จัดแบ่งกลุ่มให้เหมาะสม โดยถือหลักปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดต่อไป

3.สำหรับพื้นที่ของ สบพ. กทม.ให้แผนกอาคารและสถานที่ดำเนินการ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้ทั่วพื้นที่ รวมทั้งกำกับให้แม่บ้านเช็ดทำความสะอาดพื้นและอุปกรณ์ทั้งหมดภายในพื้นที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำทุกวันทำการ สำหรับพื้นที่ของศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แผนกบริการดำเนินการ เช่นเดียวกัน

4.ให้พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษา ผู้ประกอบการ ทุกคน ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอให้ดำเนินการตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ