เปิดชื่อ-หน้าที่ กมธ.ศาสนาฯ เรียก 2 พส. แจงปมไลฟ์สด สอนธรรมะ

เปิดผังองค์กรและบทบาทหน้าที่ คณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ภาพจากเว็บไซต์ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

เปิดรายชื่อสมาชิก ตำแหน่ง และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม หลังเรียก 2 พส. แลกเปลี่ยนความเห็นกรณีไลฟ์สดทางโซเชียล 

วันที่ 9 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร นิมนต์ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และพระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ พระนักเทศน์ชื่อดังแห่งวัดสร้อยทอง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กรณีการไลฟ์สดทางโซเชียล

ต่อมา ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว แนะฝ่ายการเมืองอย่าแทรกแซง ไม่เช่นนั้นจะแยกกิจกรรมทางการเมืองกับกิจกรรมทางศาสนาไม่ออก อีกทั้งอำนาจแสวงหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมาธิการในรัฐสภามีข้อจำกัด ไม่อาจใช้ได้ในทุกกรณี

“ประชาชาติธุรกิจ” ตรวจสอบรายชื่อ และอำนาจหน้าที่ของ กมธ.การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จากเว็บไซต์ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พบข้อมูลดังนี้


ประธานคณะกรรมาธิการ

 • นาย สุชาติ อุสาหะ

รองประธานคณะกรรมธิการ

 • นาง พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล (รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ หนึ่ง)
 • นาย ไพบูลย์ นิติตะวัน (รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ สอง)
 • นาย เพชรวรรต วัฒรพงศศิริกุล (รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ สาม)
 • รองศาสตราจารย์ รงค์ บุญสวยขวัญ (รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ ห้า)
 • นางสาว สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา (รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ หก)

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 • นาย ประเสริฐ จันทรรวงทอง

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 • พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่
 • นาย นพดล แก้วสุพัฒน์

โฆษกคณะกรรมาธิการ

 • นางสาว ไพลิน เทียนสุวรรณ
 • นาง มนพร เจริญศรี

เลขานุการคณะกรรมาธิการ

 • นาง สมหญิง บัวบุตร
 • นาย กฤษณ์ แก้วอยู่

สำหรับ บทบาทและอำนาจหน้าที่ ของ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ระบุว่า กมธ.การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้าที่และอำนาจกระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการอุปถัมภ์ ทำนุบำรุงและคุ้มครองศาสนาและโบราณสถาน การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมประชาธิปไตย ภูมิปัญญาชาวบ้าน เอกลักษณ์แบบวิถีชีวิตไทย และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ