ขั้นตอนยืนยันสิทธิวินเซฟ รับค่าน้ำมัน 250 บาท 3 เดือน ผ่านเป๋าตัง

วินมอเตอร์ไซค์ เป๋าตัง

เช็กเงื่อนไข ขั้นตอนกดยืนยันสิทธิโครงการ “วินเซฟ” ผ่านแอปเป๋าตัง รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำมัน 250 บาท รวม 3 เดือน 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบอาชีพในภาคขนส่งโดยให้ส่วนลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง) ที่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่จดทะเบียนเป็นผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างกับกรมการขนส่งทางบก จำนวนสิทธิรวม 106,655 ราย

ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำมันไม่เกิน 250 บาทต่อเดือนต่อคน ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2565 ผ่านโครงการ “วินเซฟ”

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปเงื่อนไขและขั้นตอนการกดยืนยันรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” แบนเนอร์ “สิทธิวินเซฟ” ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และเริ่มใช้สิทธิวันที่ 8 พฤษภาคม 2565

เงื่อนไขร่วมโครงการวินเซฟ

 • เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
 • เป็นผู้ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก (ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2565)
 • มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ และจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของโครงการอื่น ๆ ของรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิในโครงการอื่น ๆ ของรัฐ

ขั้นตอนกดรับสิทธิ

 • ติดตั้งแอปเป๋าตัง และผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิวินเซฟ
 • เปิดแอปเป๋าตัง และกดเข้า G-Wallet
 • กดที่แบนเนอร์ “สิทธิวินเซฟ”
 • กดยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข ยืนยันการใช้สิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

กรณีมีแอปเป๋าตัง สามารถกดยืนยันสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

Advertisment

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

 • รัฐช่วยจ่าย 50% ไม่เกิน 50 บาท/วัน ไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน
 • ไม่มีการสะสมสิทธิไปใช้ในเดือนถัดไป
 • ใช้สิทธิได้เวลา 06.00 – 23.00 น.

ขั้นตอนใช้สิทธิ

 • เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนใช้สิทธิ เติมได้ 3 ช่องทาง คือ Mobile Banking , QR code PromptPay และตู้ ATM
 • เปิดแอปเป๋าตัง และกดใช้ “สิทธิวินเซฟ”
 • สแกน QR code จ่ายค่าน้ำมัน (กลุ่มเบนซิน) ที่สถานบริการน้ำมันที่เข้าร่วม และกดยืนยันการชำระ

วินเซฟ