โควิดวันนี้ (12 พ.ค.) ศบค.พบป่วยใหม่+ATK เพิ่ม 15,959 ราย ตาย 59 คน

ตรวจโควิด ตรวจ ATK
(Photo by Hector RETAMAL / AFP)
อัพเดตข้อมูลล่าสุด วันที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 08.09 น.

โควิดวันนี้ (12 พ.ค.) ศบค.พบผู้ป่วยรายใหม่ 8,019 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 59 คน ผู้ป่วยหนักจากปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,353 ราย ผลตรวจ ATK บวกเพิ่ม 7,940 ราย ดันยอดรวมพุ่ง 15,959 ราย วันนี้มีหายป่วยกลับบ้าน 8,807 ราย

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาล และศูนย์ EOC ของกระทรวงสาธารณสุข รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 8,019 ราย จำแนกเป็น

  • ผู้ป่วยจากในประเทศ 8,016 ราย
  • ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 3 ราย
  • ผู้ป่วยสะสม 2,129,802 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

วันนี้มีหายป่วยกลับบ้าน 8,807 ราย หายป่วยสะสม 2,078,005 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 77,427 ราย และเสียชีวิตเพิ่มอีก 59 ราย

ส่วนจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,353 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 18 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 17.4

ทางด้านกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานผลตรวจ ATK วันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเพิ่ม 7,940 ราย ร้อยละของการตรวจพบเชื้ออยู่ที่ 14.55% และทำให้ยอดรวมผู้ป่วยโควิดรายใหม่กับผลตรวจ ATK วันนี้ ตัวเลขรวมอยู่ที่ 15,959 ราย ส่วนผู้ป่วยหนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจมีจำนวน 673 คน

ผลตรวจ atk-12may-sat

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ-เสียชีวิตย้อนหลังตั้งแต่ 29 เมษายน 2565
วันที่ 29 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 14,053 ราย : เสียชีวิต 129 ราย (สูงสุด)
วันที่ 30 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 12,888 ราย : เสียชีวิต 126 ราย
วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 11,535 ราย : เสียชีวิต 91 ราย
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 9,331 ราย : เสียชีวิต 84 ราย
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 9,721 ราย : เสียชีวิต 77 ราย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 9,288 ราย : เสียชีวิต 82 ราย
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 9,790 ราย : เสียชีวิต 54 ราย
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 7,705 ราย : เสียชีวิต 62 ราย
วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 8,450 ราย : เสียชีวิต 58 ราย
วันที่ 8 พฤษภาคม 2565: ผู้ติดเชื้อ 8,081 ราย : เสียชีวิต 54 ราย
วันที่ 9 พฤาภาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 6,488 ราย ; เสียชีวิต 55 ราย
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565: ผู้ติดเชื้อ 6,230 ราย : เสียชีวิต 53 ราย
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 7,650 ราย : เสียชีวิต 56 ราย
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 8,019 ราย : เสียชีวิต 59 คน

ผู้ป่วยโควิด ณ วันที่ 12 พ.ค.2565