ศบค.อนุญาตเปิดผับบาร์ขายสุราเวลาใหม่ทั่วประเทศ เริ่ม 1 ก.ค.

ศบค. อนุญาตเปิดผับบาร์ขายสุราถึงตี 2 ทั่วประเทศ
ภาพจาก Pixabay

ศบค.มีมติเห็นชอบ ปรับระดับพื้นที่เป็นสีเขียวทั้งประเทศ ยกเลิกพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว สถานประกอบการประเภทสถานบันเทิงดื่มแอลกอฮอล์ได้ โดยเปิดให้บริการตามกฎหมายเดิมกำหนด

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศบค.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.เป็นประธาน มีมติเห็นชอบปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร มีผล 1 ก.ค. 2565

  • พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 0 จังหวัด – พื้นที่ควบคุมสูงสุด 0 จังหวัด
  • พื้นที่ควบคุม 0 จังหวัด – พื้นที่เฝ้าระวังสูง 0 จังหวัด
  • พื้นที่เฝ้าระวัง 77 จังหวัด – ยกเลิกพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ยังเห็นชอบผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรคในประเทศ โดยเริ่มดำเนินการได้ทันทีหรือหลังประกาศราชกิจจานุเบกษา ดังนี้

พื้นที่สถานการณ์ ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์เป็นระดับเฝ้าระวัง (สีเขียว) ทั้งประเทศ ยกเลิกการกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

มาตรการการใส่หน้ากากอนามัย ควรสวมหน้ากากและให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่แออัด สถานที่ปิดหรือมีการอยู่ใกล้ชิดกับคนจำนวนมาก

การบริโภคสุราหรือแอลกอฮอล์ในร้านอาหารในพื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ให้เปิดบริการได้ตามปกติโดยต้องปฏิบัติมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สถานประกอบการประเภทสถานบันเทิง ฯลฯ เปิดให้บริการและให้ผู้รับบริการดื่มแอลกอฮอล์ได้ในพื้นที่เฝ้าระวัง โดยเปิดให้บริการตามกฎหมายเดิมกำหนด

การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ผ่อนคลายให้การดำเนินการเป็นไปตามปกติ

การคัดกรองอุณหภูมิ ไม่มีความจำเป็นต้องคัดกรองอุณหภูมิในอาคารสถานที่ (อาจให้มีการคัดกรองอุณหภูมิในสถานที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด)

การเว้นระยะห่าง แนะนำให้มีการเว้นระยะห่างตามความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรค

มาตรการการรวมกลุ่ม ตรวจคัดกรอง ATK กรณีเป็นผู้ป่วยสงสัยที่มีอาการทางเดินหายใจ หากมีการรวมกลุ่มมากกว่า 2,000 คน ขอให้แจ้งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ทราบ เพื่อเฝ้าระวังการระบาด

พิจารณาเวลาดื่มสุรา-สถานบันเทิง

ล่าสุด นายแพทยทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) แถลงรายละเอียดภายหลังการประชุมศบค.ชุดใหญ่ ระบุถึงเรื่องนี้ว่า เรื่องดื่มสุราและสถานบันเทิง ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณากันมากมากพอสมควร เพราะตามข่าวขอเปิดถึงตี 2 เมื่อไปดูกฎหมายแล้ว มีการเชื่อมโยงกฎหมายถึง 3 ฉบับ คือ

กฎหมายตามพ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 ซึ่งมีสถานบริการหลายประเภท กฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดสถานบริการ พ.ศ.2547 มีการกำหนดโซนนิ่ง เวลาการเปิดปิดก็เหลื่อมกันสูงสุดคือตี 1 แต่สถานที่เต้นรำกำหนดไว้ตี 2 ซึ่งแทบจะไม่มีแล้วสำหรับสถานที่เต้นรำ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2558 เรื่องเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมีเวลาเปิดปิดไม่ต่อเนื่อง เวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น.

“ที่ประชุมจึงมอบให้ฝ่ายกฎหมาย โดยให้ทางเลขา สมช.ไปหาข้อสรุปมา ขั้นตอนคือไปดูกฎหมายเก่าและมาผ่อนคลายอย่างไร ซึ่งต้องไปผ่านกระบวนการจัดการเรื่องของกฎหมายและเสนอต่อ ครม. เพราะฉนั้นการประกาศพื้นที่และโยงไปถึงมาตรการ 8 ข้อ


ท่านนายกฯ ขอให้ทำให้เร็วที่สุด ซึ่งต้องให้เวลากับคณะทำงานชุดนี้ จึงไม่ได้บอกว่าจะเป็นวันไหน ถ้าให้เร็วคืออยากให้เกิดวันที่ 1 ก.ค. แต่ต้องขอเวลาฝ่ายต่างๆ ทำงานให้เต็มที่ก่อน วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อกฎหมายถูกรวบรวมและแก้ไขอย่างถูกต้อง” นายแพทย์ทวีศิลป์กล่าว