ควบรวมทรู ดีแทค สภาผู้บริโภค เตรียมฟ้อง กสทช. ศาลปกครอง-ป.ป.ช.

ทรู ดีแทค

สภาองค์กรของผู้บริโภคเตรียมฟ้องคุ้มครองชั่วคราว กรณีควบรวม ทรู-ดีแทค และร้อง ป.ป.ช. เหตุ กสทช. ปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 รายงานข่าวจาก “สภาองค์กรของผู้บริโภค” ที่ได้แสดงความผิดหวังกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ไม่ใช้อำนาจตัวเอง เตรียมขอให้ศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉิน และมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา กรณี กสทช. อนุญาตการควบรวมทรู-ดีแทค

และจะร้องคณะกรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เหตุกรรมการ กสทช. “ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ” ในการพิจารณาการควบรวมกิจการประเภทเดียวกันในครั้งนี้ โดยเฉพาะประธาน กสทช. ที่มาจากด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ถือว่าน่าผิดหวังเป็นที่สุดสำหรับผู้บริโภค

“เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ว่า กสทช. ไม่มีอำนาจ เนื่องจากประธานได้ส่งไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ และได้รับการยืนยันมาแล้วว่าเป็นอำนาจของ กสทช. เพราะฉะนั้นสภาองค์กรของผู้บริโภคไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากเดินหน้าฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้คุ้มครองฉุกเฉินเพื่อยับยั้งการควบรวมในครั้งนี้ นอกจากนั้นก็จะเดินหน้าร้องต่อ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการกับ กสทช. ที่อนุญาตให้ควบรวมในครั้งนี้ด้วย”

ก่อนหน้านี้ สภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นองค์กรภาคประชาชนองค์กรหลักที่แสดงจุดยืนคัดค้านการความรวมกิจการระหว่างทรูและดีแทคมาโดยตลอด ทั้งการขับเคลื่อนเชิงวิชาการ งานสัมมนา ระดมความเห็นทางกฎหมาย ตลอดจนผุดแคมเปญ #หยุดผูกขาดมือถือ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดค้านดีลใหญ่ดังกล่าวผ่านหลายช่องทาง