ดีป้าพร้อมหารือรัฐบาลใหม่ ดันเกมไทยเป็น Soft Power

ดีป้า

“ดีป้า” ผนึกกำลังพันธมิตร ยกระดับเกมไทยสู่สากล เปิดพื้นที่โชว์ของ สนับสนุนการหาแหล่งทุน พร้อมเตรียมแผนงานหารือรัฐบาลใหม่ ผลักดันเกมไทยเป็น Soft Power

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อํานวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยปี 2564 มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 42,065 ล้านบาท โดยมีอุตสาหกรรมเกมเป็นหัวหอกสำคัญ และมีมูลค่าอุตสาหกรรมสูงถึง 37,063 ล้านบาท คิดเป็น 88% ของมูลค่ารวมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมเกมขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาจากปริมาณผู้เล่นที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า และการเกิดขึ้นของอาชีพใหม่ในภาคอุตสาหกรรม

“การเติบโตของอุตสาหกรรมเกม ทำให้ดีป้าดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะกำลังคนรุ่นใหม่ ต่อยอดการสร้างอาชีพในอนาคตและยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยสู่สากล (depa Thai Game Industry to Global) เพื่อให้ผู้ประกอบการเกมไทยได้พัฒนาทักษะและแสดงศักยภาพ ก่อนป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมในอนาคต รวมถึงเปิดโอกาสเจรจาทางการค้าและจับคู่ธุรกิจ”

โครงการดังกล่าวดำเนินการผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย Game Online Academy, Game Accelerator Program และ Game on the Series

Advertisment

โดย depa Game Accelerator Program เป็นกิจกรรมที่ดีป้าได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็นสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA), บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อินโฟเฟด จำกัด ที่ต้องการผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ปัจจุบัน depa Game Accelerator Program ดำเนินกิจกรรมมาจนถึงรุ่นที่ 3 มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 313 ทีม รวม 1,138 คน และได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายในงาน depa Game Accelerator Program Batch 3 : Demo Day & Business Matching ภายในมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล HACKaTHAILAND 2023 : DIGITAL INFINITY แบ่งเป็นระดับ Amateur 10 ทีม และระดับ Professional 11 ทีม

จากนั้นจะมีการเฟ้นหาผู้ชนะในแต่ละระดับ เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 5 แสนบาท พร้อมโอกาสรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกม เพื่อนำไปพัฒนาผลงานต่อไป

“ดีป้าและเครือข่ายพันธมิตรประเมินว่า กิจกรรม depa Game Accelerator Program Batch 3 จะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท อีกทั้งเป็นส่วนช่วยในการยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยสู่เวทีระดับโลกอย่างแท้จริง” นายฉัตรชัยกล่าว

Advertisment

นายเนนิน อนันต์บัญชาชัย นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย กล่าวว่า depa Game Accelerator Program Batch 3 : Demo Day & Business Matching สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมกันสร้างอีโคซิสเต็มที่เข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเกมไทย

“สมาคมมุ่งหวังที่จะเห็นนักพัฒนาเกมไทยได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมของตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะเดียวกันยังสามารถนำผลงานไปต่อยอดสู่การดำเนินธุรกิจผ่านนักลงทุนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้”

ดร.ศรุต วานิชพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส Sea (ประเทศไทย) บริษัทแม่ของการีนา (Garena) กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างคุณค่าให้สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะตลาดเกม ซึ่งจะเน้นไปที่การพัฒนาประสบการณ์ ต่อยอดเกม สู่กีฬาและอาชีพของยุคดิจิทัล

“depa Game Accelerator Program Batch 3 : Demo Day & Business Matching เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะได้เห็นสุดยอดนักพัฒนาเกมไทยนำผลงานมาเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้เล่นเกมในประเทศ ถือเป็นการสร้างอีโคซิสเต็มในระบบ ส่งผลให้การีนาผู้ให้บริการเกมออนไลน์มีโอกาสเติบโตควบคู่ไปด้วย”

นายจิรยศ เทพพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อินโฟเฟด กล่าวว่า งาน depa Game Accelerator Program Batch 3 : Demo Day & Business Matching มุ่งหวังให้นักพัฒนาเกมทุกทีมได้นำเสนอผลงาน และสามารถต่อยอดไปสู่เวทีระดับโลกในอนาคต เพราะมีการเปิดพื้นที่เจรจาธุรกิจกับนักลงทุนให้กับบริษัทผู้พัฒนาเกมไทย

“งานนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเกมไทยโดยภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งทำให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทัดเทียมระดับสากล”

นอกจากนี้ รองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า ยังกล่าวด้วยว่า ดีป้าและเครือข่ายพันธมิตรจะร่วมมือการผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป และจะเตรียมแผนงานไว้สำหรับหารือกับรัฐบาลชุดใหม่ด้วย เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยเป็น Soft Power ของประเทศ

“ต้องบอกว่าในสภา ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านให้ความสนใจกับอุตสาหกรรมเกมอยู่แล้ว ที่ผ่านมาก็มีการทำงานร่วมกันอยู่ตลอด เชื่อว่าการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้จะไม่เป็นคอขวดในการประสานงาน”