สหภาพทีโอที-แคท ค้านมติครม. ตั้งบริษัทร่วมทุน NBN – NGDC

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ก่อนที่ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม (แคท) ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) ชี้แจงความคืบหน้าของการจัดตั้งบริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN co) และ บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC co) ตามมติคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)

ตัวแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที ได้รวมตัวกันพร้อมแจกแถลงการณ์ร่วมระหว่าง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ทีโอทีและแคท เรื่องคัดค้านมติ ครม. ที่ให้จดทะเบียนตั้งบริษัท NBN และ NGDC เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งนี้จะมีผลกระทบหลายด้าน อาทิ ทำให้มีปัญหาเพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการและมีปัญหาคุณภาพบริการ การนำทรัพย์สินโครงข่ายออกจากบริษัทเดิม จะมีผลต่อการขยายและพัฒนากิจการโทรคมนาคมของรัฐ และทำให้ 2 บริษัทลูกไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ทั้งการตั้งบริษัทลูกยังเป็นการเพิ่มให้มีธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมของรัฐจาก 2 แห่งกลายเป็น 4 แห่ง

ขณะที่การปรับโครงสร้างดังกล่าว ไม่ได้แก้ปัญหาของทีโอทีและแคทอย่างจริงจัง ทั้งข้อพิพาทยังไม่ได้แก้ไข การปรับแก้กฎระเบียบขั้นตอนการดำเนินงานของภาครัฐที่ทำให้ล่าช้าก็ไมได้รับการแก้ไข