“ดีอี”เปิดประชาพิจารณ์เกณฑ์ลงทุน “ดิจิทัลพาร์ค” อีกรอบ 21 มิ.ย. นี้ หลังไม่มีเอกชนยื่นซองร่วมลงทุน

“ดีอี”เปิดประชาพิจารณ์เกณฑ์ลงทุน “ดิจิทัลพาร์ค” อีกรอบ 21 มิ.ย. นี้ หลังไม่มีเอกชนยื่นซองร่วมลงทุน

รายงานข่าวจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) ระบุว่า หลังจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ได้ขายเอกสารคัดเลือกเอกชนเพื่อร่วมลงทุนในโครงการ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศสนใจซื้อซอง จํานวน 16 ราย และได้เปิดให้เอกชนยื่นซองข้อเสนอในวันที่ 5 มิ.ย. 2562  แต่ปรากฏว่าไม่มีเอกชนรายใดยื่นซองข้อเสนอ

ล่าสุดกระทรวงดีอี เตรียมเปิดรับฟังความคิดภาคเอกชนรอบใหม่ ในวันที่ 21 มิถุนายน นี้ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงข้อกำหนดร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว

นางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย  ปลัดกระทรวงดีอี ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกเอกชน กล่าวว่า  โครงการ Digital Park Thailand เป็นโครงการพัฒนาเขตส่งเสริมพิเศษด้านดิจิทัลแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งมีศักยภาพสูงด้านการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล เนื่องจากตั้งอยู่ใน  อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ศูนย์กลางของ EEC ซึ่งภาครัฐมีแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระดับเมกะโปรเจ็คที่สำคัญหลายโครงการ และยังเป็นพื้นที่ซึ่งแวดล้อมด้วยภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ ซึ่งจะเป็นตลาดขนาดใหญ่ของผู้ประกอบการดิจิทัลในโครงการต่อไป

“ดีอี”เปิดประชาพิจารณ์เกณฑ์ลงทุน “ดิจิทัลพาร์ค” อีกรอบ 21 มิ.ย. นี้ หลังไม่มีเอกชนยื่นซองร่วมลงทุน

“ที่ผานมาโครงการได้ รับความสนใจจากนักลงทุนมาโดยตลอด มีเอกชนหลายรายได้ออกสำรวจ สถานที่จริง และได้มีหนังสือสอบถามข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารคัดเลือกเอกชนมาหลายครั้ง ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกก็ได้ตอบข้อซักถาม รวมถึงออกเอกสารแก้ไขข้อกำหนดให้มีความชัดเจนมากขึ้นมาโดยลำดับ ดังนั้นการที่ไม่มีเอกชนยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพราะโครงการไม่น่าสนใจ แต่อาจเป็นเพราะยังมีข้อกำหนดบางข้อในร่างสัญญารวมลงทุนที่อาจเข้มงวดมากเกินไปสำหรับนักลงทุน”

ดังนั้นคณะกรรมการได้กำหนดเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้สนใจอีกครั้ง และจะพิจารณาแนวทางการปรับปรุงข้อกําหนดต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับได้ กับทั้งภาครัฐและเอกชน โดยคณะกรรมการคัดเลือกจะจัดให้มีการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชนอีกครั้งในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง CAT Auditorium อาคารสโมสร สำนักงานใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ระหวางเวลา 9.00 – 14.00 น. และจะนำความเห็นทั้งหมดมาพิจารณาทบทวนและปรับปรุงต่อไป

 

 


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ