ทีโอที เปิดรับสมัคร “กรรมการผู้จัดการใหญ่” ถึง 17 ม.ค. 2563

หลังจาก “มนต์ชัย หนูสง” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที หมดวาระลงตั้งแต่ 15 พ.ย. ที่ผ่านมา ล่าสุด บมจ.ทีโอที ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 18 ธ.ค. 2562 ถึง 17 ม.ค. 2563

โดยมีคุณสมบัติสำคัญของผู้สมัครดังนี้

1.ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร

2.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

3.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

4.มีคุณสมบัติเฉพาะโดยมีคุณวุฒิทางการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ที่สำคัญคือ มีวิสัยทัศน์การบริหารจัดการในกิจการโทรคมนาคม โดยเฉพาะในด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความรอบรู้ ความสามารถในการตัดสินสั่งการ  การแก้ไขปัญหา และนำองค์กรใปในทิศทางและเป้าหมาย ตามนโยบาย  มีคุณธรรมและจริยธรรมยึดมั่นในหลักธรรมภิบาล ประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร ตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

(1) กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปีในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง โดยต้องมีงบการเงินและโครงสร้างองค์กรหรือรายงานประจำปี (Annual Report) ในขณะที่ดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย

(2) กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองอธิบดีหรือเทียบเท่า
(3) กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.tot.co.th หรือขอรับใบสมัคร
ได้ที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ