โรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร เตือนผลกระทบ เปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล 10 วัน

เขื่อนปากมูล
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร เตรียมเปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลสูงสุดทั้ง 8 บาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2-11 สิงหาคม 2566 รวมเป็นเวลา 10 วัน เตือนประชาชนชุมชนริมฝั่งแม่น้ำมูลระวังผลกระทบ

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอาทิตย์ พรคุณา หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า คณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล (เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566) ได้เสนอแนวทางการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

โดยยึดหลักเกณฑ์อัตราการไหลของน้ำที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย หรือสถานีวัดน้ำ M7 ที่มากกว่า 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือระดับน้ำโขงที่สถานีวัดน้ำห้วยสะคามอยู่ที่ระดับ 95 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง หรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน และในขณะนี้พบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย หรือสถานีวัดน้ำ M7 มีอัตราการไหลมากกว่า 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีติดต่อกันเป็นเวลา 3 วันแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล มอบหมายให้ กฟผ.ดำเนินการลดระดับน้ำเขื่อนปากมูล วันละ 20-30 เซนติเมตร เป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 2-11 สิงหาคม 2566 และเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลสูงสุดทั้ง 8 บาน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566

               

โดยได้ทำหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ได้รับทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและชุมชนริมฝั่งแม่น้ำมูล ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2566 จำนวน 3 วัน เพื่อป้องกันทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการลดระดับน้ำในครั้งนี้

ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง หรือภาวะภัยแล้ง โดยระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตยต่ำกว่า 108 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง หรืออัตราการไหลมีแนวโน้มลดลง ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดำเนินการขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน

ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี