เชียงใหม่ยกระดับมาตรการฉุกเฉิน PM 2.5 ประกาศปิดป่าอนุรักษ์-ป่าสงวน 46 แห่ง สกัดไฟ

“เชียงใหม่” ยกระดับมาตรการฉุกเฉินระดับ 2 หลังฝุ่นควัน PM 2.5 เพิ่มความรุนแรง ประกาศปิดป่าอนุรักษ์-ป่าสงวน 46 แห่ง เพื่อสกัดไฟ มุ่งยกระดับเข้มข้นดูแลสุขภาพของประชาชน

วันที่ 10 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีมติให้ยกระดับการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในช่วงสถานการณ์ภาวะวิกฤต

โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ บูรณาการในการทำงานร่วมกันผ่านมาตรการที่กำหนดนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาถึงการยกระดับการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในช่วงสถานการณ์วิกฤต ระดับที่ 2 เมื่อมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าตั้งแต่ 150 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ติดต่อกัน 5 วัน ตามแนวทางของคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน

ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศจำนวน 6 จุดคือ ที่อำเภอเชียงดาว 1 จุด อำเภอเมืองเชียงใหม่ 3 จุด อำเภอฮอด 1 จุด และอำเภอแม่แจ่ม 1 จุด โดยพบว่าที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว เป็นจุดที่ตรวจพบค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าตั้งแต่ 150 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ติดต่อกันนานถึง 9 วัน คือตั้งแต่วันที่ 1-9 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

สำหรับแนวทางตามมาตรการฉุกเฉินในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤต ระดับที่ 2 ผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5) ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างรอพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือจากกรมบัญชีกลาง หากมีการออกหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแล้วจึงจะสามารถอนุมัติงบประมาณลงไปช่วยเหลือยังพื้นที่ต่าง ๆ ได้

Advertisment

นายนิรัตน์กล่าวว่า ในส่วนของการจัดการไฟป่า ล่าสุดได้มีการออกประกาศปิดป่าอนุรักษ์ในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด 21 แห่งแล้ว ส่วนป่าสงวนแห่งชาติ 25 แห่งอยู่ในช่วงประกาศควบคุมการเข้าพื้นที่ป่า และคาดว่าจะยกระดับให้ปิดป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดในเร็ว ๆ นี้

ขณะที่การจัดการไฟในพื้นที่เกษตร ได้ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรจุเป็นเงื่อนไขในการดำเนินภารกิจต่าง ๆ หากพบว่าเกษตรกรรายใดฝ่าฝืนการเผาในพื้นที่เกษตร จะถูกระงับความช่วยเหลือจากภาครัฐในทุกกรณี

สำหรับการควบคุมฝุ่นควันในเขตเมือง ได้ห้ามรถบรรทุกที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่มีค่าควันดำเกินค่ามาตรฐานเข้าสัญจรในเขตพื้นที่เมือง โดยเน้นย้ำให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษฯ เพิ่มความถี่ในการตรวจควันดำรถให้มากขึ้น เช่นเดียวกับในภาคอุตสาหกรรม ได้เน้นย้ำให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจโรงงานกลุ่มเสี่ยงที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐาน หากมีการตรวจพบและเตือนให้ปรับปรุงแก้ไขแล้วยังไม่ดำเนินการ ให้ออกคำสั่งหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวในทันที

Advertisment

นายนิรัตน์กล่าวต่อว่า สิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญมากที่สุดในขณะนี้คือ การดูแลสุขภาพของประชาชน โดยได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่ง รวมถึงหน่วยงานและสถานประกอบการต่าง ๆ พิจารณาประกาศให้ Work From Home ตามความเหมาะสม และหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะบุคลากรที่เป็นกลุ่มเปราะบาง พร้อมทั้งจัดทำห้องลดฝุ่น และให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขยกระดับในด้านการตรวจสุขภาพ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นจัดหน่วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมชาวบ้านตามครัวเรือน เพื่อตรวจสุขภาพ แจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นและจัดยารักษาโรคที่มีคุณภาพให้อย่างทั่วถึง