ภูเก็ต เตรียมจัดใหญ่ “Discover Phuket Pride 2024 @Old Town” รับ Pride Month

เทศบาลนครภูเก็ต เตรียมจัดงาน Discover Phuket Pride 2024 @Old Town เนรมิตพื้นที่สีรุ้งใจกลางเมืองเก่า เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กลุ่ม LGBTQ+ ร่วมขบวนสุดยิ่งใหญ่ 29 มิ.ย.นี้

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่า เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน เตรียมจัดงาน Discover Phuket Pride 2024 @Old Town ภายใต้โครงการไพรด์พาเหรด (Pride Parade) ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เพื่อมุ่งสร้างนครภูเก็ตให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน

พร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเขตเมือง ให้เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย และสอดรับกับการสร้างความเท่าเทียมในสังคมปัจจุบัน

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ที่เปิดกว้างในเรื่องสิทธิปัจจุบันในภาวะที่สังคมโลกเต็มไปด้วยความหลากหลาย และหนึ่งในนั้นคือ LGBTQ+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer/Questioning, and others) ที่เป็นกลุ่มคนที่ให้การสนับสนุนสิทธิมนุษยชนของผู้มีความหลากหลายทางเพศ มากกว่าแค่เพศชายหรือเพศหญิง

ดังนั้น การสร้างความเข้าใจต่อสังคมถึงการอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีเพศหลากหลาย และการเปิดกว้างในสิทธิทางสังคมอย่างเท่าเทียม ถือเป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข การขับเคลื่อนให้เกิดการยอมรับของกลุ่ม LGBTQ+ โดยงานไพรด์พาเหรด จะมีขึ้นทุกปี ในเดือนมิถุนายน ถือเป็นเดือนที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ เรียกว่า “Pride Month” หรือเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ และเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์จลาจลสโตนวอล ในเดือนมิถุนายน ปี 1969

Advertisment

สำหรับงาน Discover Phuket Pride 2024 @Old Town ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 จะจัดขึ้นบริเวณพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ระหว่างเวลา 17.00-19.00 น. เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่กลุ่ม LGBTQ+ ได้แสดงออกถึงความภูมิใจในอัตลักษณ์และสิทธิทางเพศมากขึ้น

โดยไฮไลต์ของงาน “Discover Phuket Pride 2024 @Old Town” คือ “ขบวนพาเหรด” ภาพธงสีรุ้งที่ยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองเก่าภูเก็ต เสน่ห์และอัตลักษณ์ของความเท่าเทียม และฉลองความหลากหลายของชุมชน LGBTQ+ ซึ่งได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมขบวนแล้วกว่า 300 คน

นอกจากนี้ มีกิจกรรมอื่น ๆ จากภาคีเครือข่าย ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปิน กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศ และการจัดงาน Discover Phuket Pride 2024 @Old Town เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย กระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเมือง เที่ยวได้ตลอดทั้งปี