เชียงใหม่เร่งดันโรดแมป “เมดิคัล ฮับ” มุ่งสู่ Wellness City-เมืองรองรับเมืองผู้สูงอายุ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai Forum) ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ ประเด็นในการหารือครั้งนี้คือ การพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่การเป็น Chiangmai Medical Health Hub โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน และตัวแทนนักธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่การเป็น Chiangmai Medical Health Hub 

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า การประชุมครั้งนี้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ได้ร่วมกันหารือและแสดงความคิดเห็นถึงทิศทางที่จะทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ โดยประเด็นสำคัญได้เห็นถึงภาพรวมของขีดความสามารถของจังหวัดเชียงใหม่ในด้านการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานระดับสากล ทั้งการรักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทาง การรักษาทางทันตกรรม การให้บริการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะบริการสปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลเช่นกัน 

นอกจากนี้ ได้เห็นถึงขีดความสามารถของบุคลากรที่จะดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า จำเป็นต้องเร่งพัฒนาบุคลากรที่จะดูแลผู้ป่วยสูงอายุ รวมถึงผู้สูงอายุที่ไม่เจ็บป่วย เนื่องจากฐานของจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้สูงอายุคนไทยและต่างชาติ ซึ่งในอนาคตเชียงใหม่จะเป็นเมืองที่รองรับผู้สูงอายุ

นายศุภชัย กล่าวว่า หลังจากการประชุมครั้งนี้ จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อรวบรวมประเด็นสำคัญเข้าไปบูรณาการเพิ่มเติมในแผนแม่บทหลัก “เมดิคัล ฮับ” ที่มีอยู่แล้วให้มีความสมบูรณ์และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาในแต่ละส่วนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะแบ่งการดำเนินการเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งเมื่อกำหนดแผนแต่ละระยะออกมาแล้ว จะต้องสร้าง Road Map เพื่อนำเสนอของบประมาณผ่านกลุ่มจังหวัดต่อไป

ทั้งนี้ การพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็น Medical Health Hub จะต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาในส่วนอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะ Smart City และการสร้างให้เชียงใหม่เป็น Wellness City เป็นเมืองที่คนเชียงใหม่มีสุขภาพที่ดี โดยต้องให้ความสำคัญเรื่องคุณค่าของคนในสังคม (Value Society) พัฒนาเชียงใหม่เป็นเมืองสุขภาพดี และจะนำมาซึ่งคุณค่าทางเศรษฐกิจ (Value Money)

ทั้งนี้ ข้อมูลในที่ประชุมครั้งนี้ระบุว่า ปัจจุบันตัวเลขผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีจำนวนมากกว่า 5,000 คนต่อวัน โรงพยาบาลนครพิงค์ 2,000 คนต่อวัน และเมื่อรวมกับโรงพยาบาลในทุกอำเภอของเชียงใหม่ ก็คาดว่าจะมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษารวมกันมากกว่า 10,000 คนต่อวัน ดังนั้น ในที่ประชุมเห็นพ้องว่าต้องปรับกลยุทธ์พัฒนาคนให้แข็งแรง สร้างและส่งเสริมสุขภาพที่ดีทั้งกายใจ พร้อมกับสร้างคนที่จะดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งคาดว่าในอีก 5-10 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มที่จะขาดแคลนบุคลากรที่จะดูแลผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ