ศุลกากรหนองคายชงแก้กฎกระทรวง หนุนส่งออกทุเรียนไปจีน

ด่านศุลกากรหนองคายชงแก้กฎกระทรวงลดขั้นตอน-ลดต้นทุน หนุนส่งออกทุเรียนไปจีน

วันที่ 27 มีนาคม 2565 นายวุฒิ เร่งประดุงทอง นายด่านศุลกากรหนองคาย กล่าวว่า ปัจจุบันด่านรถไฟหนองคาย เป็นเพียงด่านพรมแดน การตรวจปล่อยสินค้าต้องมีการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ขึ้น-ลง เพื่อนำไปตรวจที่ด่านศุลกากรหนองคาย ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 3 กม. แล้วค่อยนำกลับมายกขึ้นแคร่ ทำให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ดังนั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และอธิบดีกรมศุลกากร ได้สั่งการให้ด่านศุลกากรหนองคาย แก้ไขปัญหาที่ติดขัดทั้งหมด

ทางด่านศุลกากรหนองคาย ได้เสนอแนวทางให้มีการแก้ไขกฎกระทรวง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า-ขาออก และสินค้าผ่านแดน เพื่อลดขั้นตอนและต้นทุนตรงจุดนี้ เพื่อส่งเสริมการส่งออก และสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ

“โดยเฉพาะในเที่ยวปฐมฤกษ์ ในการขนส่งผลไม้ไทยไปจีนทางรถไฟจีน-ลาว ที่มาถึงเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (27มี.ค. 65) ทางด่านศุลกากรหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ศุลกากรหนองคาย เจ้าหน้าที่การรถไฟ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชหนองคาย และตัวแทนของบริษัท เก้าเจริญเทรนทรานสปอร์ต จำกัด ได้ร่วมกันตรวจสอบ และปฏิบัติตามขั้นตอนศุลกากรก่อนจะขนส่งต่อไปสถานีท่านาแล้ง สปป.ลาว ต่อไป ซึ่งในช่วงแรกที่ยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการดำเนินการตรวจปล่อยสินค้า ขาเข้า ขาออก และสินค้าผ่านแดนต้องใช้คน เพื่อไม่ให้เกิดต้นทุนกับผู้ประกอบการ”

สำหรับขบวนรถไฟขนส่งผลิตผลทางการเกษตรครั้งนี้ มีจำนวน 3 ตู้คอนเทนเนอร์ แยกเป็นทุเรียน 2 ตู้คอนเทนเนอร์ น้ำหนักรวม 40 ตัน และมะพร้าว 1 ตู้คอนเทนเนอร์ น้ำหนักรวม 20 ตัน หากไม่ติดขัดปัญหาอะไร จะใช้ระยะเวลาในการขนส่งจากภาคตะวันออกของไทยไปถึงจีน เพียง 5 วันเท่านั้น

นายวุฒิกล่าวต่อไปว่า สำหรับการตรวจสินค้าขาเข้า และขาออก แผนเดิมจะนำรถเอกซเรย์เคลื่อนที่มาช่วยตรวจสอบ ประจำที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนมาประจำที่ด่านสถานีหนองคายแทน ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมนี้

นายสมเกียรติ มั้นศิริไพบูลย์ โปรเจ็กต์แมเนเจอร์ บริษัท เก้าเจริญเทรนทรานสปอร์ต จำกัด กล่าวว่า ขบวนรถไฟขบวนนี้จะเป็นขบวนรถไฟขบวนแรกในการขนส่งผลไม้จากไทยไปจีน ซึ่งช่วงนี้ปัญหาการขนส่งผลไม้จากไทยไปจีนก็ยังคงมีอยู่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ทางบริษัทโชคดีที่ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ทั้งการดูแลและการประสานงาน ซึ่งหากการขนส่งครั้งนี้สำเร็จตามที่ได้มีการประสานงานทุกขั้นตอนจนถึงประเทศจีนแล้ว

เมื่อถึงช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่เป็นฤดูกาลผลไม้เริ่มออก จะเป็นการช่วยเกษตรกรในการส่งออกผลไม้ไปจีนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่วนต้นทุนในการขนส่งนั้นที่ช่วงแรกอาจจะดูยังสูงอยู่ แต่หลังจากที่มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหากมีการปรับลดขั้นตอนการใช้คนลง ก็จะทำให้ต้นทุนลดลง ก็จะทำให้การขนส่งผลิตผลทางการเกษตรทางรถไฟไปจีนสามารถทำได้ ซึ่งในส่วนของบริษัทเอง ก็มีคู่ค้าที่ทำร่วมกัน มีการตั้งบริษัทใน สปป.ลาว แล้ว และยังมีคู่ค้าอยู่ในประเทศจีนที่เป็นรัฐวิสาหกิจรายใหญ่ของจีน ทุกฝ่ายก็ได้ร่วมมือประสานงานกัน

Advertisement

สำหรับระยะเวลาในการขนส่งเริ่มตั้งแต่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จนไปถึงคุนหมิง จีน หากไม่ติดขัดปัญหาอะไร จะใช้เวลาเพียง 4 วันไม่เกิน 5 วันเท่านั้น ถือเป็นเส้นทางที่เร็วที่สุดเมื่อเทียบกับการขนส่งแบบเดิม โดยเฉพาะการขนส่งทางเรือ ที่ขณะนี้การเข้าออกท่าของเรือทำให้ค่อนข้างยากมาก ค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้น และยังต้องรอคิวเพื่อเข้าท่ายาวนานมากขึ้นไปอีก ซึ่งเหตุการณ์นี้น่าจะอยู่อีกนาน ประกอบกับทางการจีนเองก็ได้เร่งแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดความสะดวกในการขนส่งเส้นทางนี้ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นอกจากนี้ทางบริษัทเองก็ได้มีการวางแผนงานโครงการที่จะใช้เส้นทางนี้ ในการขนส่งผลิตผลทางเกษตรจากประเทศไทย ให้ไปถึงทวีปยุโรปอีกด้วย