รับ PRIDE MONTH ศรีจันทร์ ไฟเขียวพนักงานลา “ผ่าตัดแปลงเพศ” 30 วัน

ศรีจันทร์ ต้อนรับเดือนแห่ง PRIDE MONTH มอบสวัสดิการพิเศษเอาใจ LGBTQ ให้พนักงานลาผ่าตัดแปลงเพศได้ พร้อมเพิ่มวันลาคลอด 180 วัน ลาดูแลภรรยาและบุตรหลังคลอด และลาพักใจ ตอบไลฟ์สไตล์ยุคปัจจุบัน ผลักดันศักยภาพภายใน ผลักดันศักยภาพภายใน รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายรวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง ทายาทรุ่นที่สามที่เต็มไปด้วยพลังครีเอทีฟ ปรับเพิ่ม ‘สวัสดิการ’ ให้กับพนักงานศรีจันทร์ ยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยบุคลากรของศรีจันทร์มีช่วงวัยที่หลากหลาย ตั้งแต่ Baby Boomer จนถึง Gen Z ปัจจุบันศรีจันทร์มีพนักงานทั้งหมด 170 คน

ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มพนักงานที่วัยเกิน 50 ปี ประมาณ 8% และสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเรามีพนักงานในกลุ่ม LGBT ร่วมงานกับเราถึง 10% เมื่อเรานำข้อมูลพนักงานทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยรวม จะพบว่าทุกคนอาจต้องการสวัสดิการที่เหมือนกันในบางส่วน แต่บางส่วนก็ควรต้องเพิ่มให้เหมาะสมกับความต้องการที่แท้จริงของแต่ละคนเช่นกัน

แต่ท่ามกลางความหลากหลายของบุคลากรของศรีจันทร์ และภาพรวมสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มองว่าถึงเวลาแล้วที่สวัสดิการพื้นฐานของพนักงานก็ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนไป ด้วยการเพิ่มสวัสดิการลาผ่าตัดแปลงเพศ ลาคลอดไม่หักเงินได้ 180 วัน ลาช่วยภรรยาและบุตรหลังคลอด ลาพักใจหลังการสูญเสีย

นอกจากนี้ยังได้เพิ่ม 4 สวัสดิการใหม่ ประกอบด้วย

1. Maternity Leave เพื่อมอบเวลาที่สำคัญที่สุดในช่วงเริ่มต้นของชีวิตและความผูกพันให้กับแม่และลูก โดยที่ให้พนักงานมีสิทธิลาคลอดบุตร 180 วัน (รวมวันหยุด) โดยบริษัทฯ ยังคงจ่ายค่าจ้างให้ตามปกติ

2. Parental Leave พนักงานที่ภรรยาตั้งครรภ์หรือคลอดบุตร สามารถลางานเพื่อดูแลภรรยาและบุตรได้เป็นระยะเวลา 30 วัน (รวมวันหยุด)

3. Medical Leave for Gender Reassignment Surgery ให้พนักงานมีสิทธิ์ลาเพื่อการผ่าตัดแปลงเพศได้ไม่เกิน 30 วัน

4. Bereavement Leave ให้พนักงานพักใจกับเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียคู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องได้ไม่เกิน 10 วัน

“การพัฒนางานด้านสวัสดิการพนักงานจะต้องเดินหน้าและปรับตัวให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และสถานการณ์ ณ ปัจจุบันอยู่เสมอ เพราะเราต้องปรับเพื่อให้สามารถดูแลและสนับสนุนพนักงานได้อย่างดีที่สุด ถ้าบุคลากรไม่ต้องมีสิ่งที่ห่วงหรือเราสามารถลดอุปสรรคในการทำงานลงได้ และพยายามเพิ่มความสามารถของพนักงานให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เราก็สามารถเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันกับภายนอก และที่สำคัญคือต้องแข่งกับตัวเองในปีก่อนๆ ให้ได้ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน” รวิศ กล่าวเสริม

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจตามนโยบายเปิดรับความหลากหลาย ศรีจันทร์จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษตลอดเดือนมิถุนายนต้อนรับเทศกาล Pride Month หรือช่วงเวลาที่กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ร่วมกันแสดงออกถึงสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศพร้อมเพรียงกันทั่วโลก