เอช เซม มอเตอร์ ลุยสร้าง ECO SYSTEM หาพันธมิตรขยาย”ตู้สวอปแบตเตอรี่”

เอช เซม เดินหน้าลุย ปูพรมธุรกิจปีมังกร 2567 เปิดรับพันธมิตรเป็นตัวแทนตั้งสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ ภายใต้รูปแบบธุรกิจ MOVE EV X  ตั้งเป้าเพิ่ม 80 ตู้ มูลค่ารวม 120 ล้านบาท ภายในปีนี้

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายวันชัย ลี้นะวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้ให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เอช เซม เปิดเผยว่า หลังขยายตลาดสู่การเช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า โดยมีกลุ่มไรเดอร์เป็นลูกค้าหลัก พบว่ามีเสียงสะท้อนปัญหาตู้สวอปแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ ดังนั้นปีนี้นอกจากการขยายด้วยต้วบริษัทเองแล้ว ยังเปิดโมเดลธุรกิจใหม่ MOVE EV X  ด้วยการหาพันธมิตรมาช่วยกันขยาย ตั้งเป้าปี 2567 จะมีจำนวนสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่เพิ่มอีก 80 ตู้ มูลค่าการลงทุนประมาณ 120 ล้านบาท

“โมเดลนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่า เปลี่ยนแบตเตอรี่ภายใน 3 นาที คุ้มกว่าชาร์จแบต เอง 6 ชั่วโมง ซึ่งเป็นที่ต้องการของไรเดอร์”

วันชัย ลี้นะวัฒนา

ปัจจุบัน เอช เซม มีสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่กระจายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ทั้ง สำนักงาน สาขาของ เอช เซม ธนาคาร ปั๊มน้ำมัน ซูเปอร์มาร์เก็ต คอมมูนิตี้มอลล์ ถึงแม้จำนวนสถานีจะเพิ่มมากขึ้นแต่จากข้อมูลตัวเลขการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเอช เซม ในช่วงปี 2564 – เดือนมกราคม 2567 มียอดสะสมการเปลี่ยนแบต สูงกว่า 4,000,000 ครั้ง

“เราทำการสำรวจพบว่า ปีแรก 2564 จำนวนการเปลี่ยนแบต 17,505 ครั้ง ปีต่อมา 2565 ยอดการใช้งานสูงถึง 777,627 ครั้ง เท่ากับมียอดเติบโตสูงขึ้น 4,342% และปี 2566 ที่ผ่านมา มียอดการใช้งาน 2,781,001 ครั้ง เท่ากับการใช้งานสูงขึ้น 258% และในเดือนมกราคม 2567 จำนวนการเปลี่ยนแบต 428,551 ครั้ง ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่มีความสำคัญและมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน”

ทั้งนี้ เพื่อง่ายต่อการทำงาน เอช เซม จึงแบ่งโซนความหนาแน่นของการใช้สถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ออกเป็น 3 โซน ได้แก่ Hot Zone มีจำนวนการเปลี่ยนแบต มากกว่า 1.6 แสนครั้งต่อเดือน Warm Zone มีจำนวนการเปลี่ยนแบต มากกว่า 7 หมื่นครั้งต่อเดือน และ Cold Zone มีจำนวนการเปลี่ยนแบต มากกว่า 1 หมื่นครั้งต่อเดือน

ธุรกิจ “MOVE EV X” คือการเพิ่มโอกาส เพิ่มรายได้ให้ผู้สนใจเป็นตัวแทนสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า โดยมีรูปแบบธุรกิจให้เลือก 2 แบบ แบบแรกผู้ประกอบการมีความพร้อมทั้ง เงินลงทุนและพื้นที่ (เฉพาะในกรุงเทพฯและปริมณฑล) โดยธุรกิจสามารถเริ่มต้นด้วยพื้นที่เพียง 8 ตารางเมตรเท่านั้น

ส่วนแบบที่ 2 จะเป็นการจับคู่ธุรกิจ หากผู้ประกอบการไม่มีพื้นที่แต่มีความสนใจทำธุรกิจ MOVE EV X ได้คัดเลือกและรวบรวมพื้นที่สำหรับติดตั้งตู้ให้ผู้สนใจเช่าพื้นที่เพื่อเริ่มธุรกิจได้เช่นกัน โดย MOVE EV X จะเป็นจุดนัดพบให้กับเจ้าของพื้นที่และผู้สนใจทำธุรกิจได้พบและเจรจาธุรกิจกัน

นอกจากจะเป็นจุดนัดพบของการเริ่มต้นธุรกิจแล้ว MOVE EV X ยังเป็นผู้ประเมินพื้นที่ ดำเนินการขอมิเตอร์ไฟฟ้าและติดตั้งตู้ให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย โดยงบประมาณในการลงทุนเริ่มต้นที่ 700,000 บาท และสูงสุดที่ 2.4 ล้านบาท ทำสัญญา 5 ปี และจะคืนทุนภายในเวลา 2 ปี

“สามารถเข้าร่วมเป็นพันธมิตรสร้าง Ecosystem อย่างยั่งยืนกับ  MOVE EV X by H Sem เป็นเจ้าของสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้ที่ www.moveevx.com และ Line: @moveevx”