Agile Leader ผู้นำที่มีความคล่องตัว

คอลัมน์ : SD Talk
ผู้เขียน : พิชญ์พจี สายเชื้อ

ยุคนี้ใคร ๆ ก็พูดแต่คำว่า “Agile” ทั้งนั้น ลองมาดูกันคะว่าการเป็น “Agile Leader” ต้องเป็นยังไงกันบ้าง เพราะหัวใจของการเป็น Agile Leader คือการเป็นผู้นำที่มีความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และปรับตัวเองและทีมงานอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีความยืดหยุ่นคล่องตัว สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมทุกระดับในองค์กร ทั้งระดับปฏิบัติการ ระดับทีมงาน และระดับบริหาร

ความเป็นผู้นำแบบ Agile ไม่ได้เกี่ยวกับการเป็น Scrum หรือใด ๆ ไม่เกี่ยวกับกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติในการทำงาน แต่เกี่ยวกับ “วิธีการ” ที่ผู้นำมองโลก และสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัวเรา

ใครสามารถเป็นผู้นำแบบ Agile ได้บ้าง ?

ใคร ๆ ก็สามารถเป็น Agile Leader ได้ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในส่วนใดขององค์กรก็ตาม Agile Leader คือคนที่ทำงานตามกรอบความคิดที่คล่องตัว ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพื่อมุ่งหวังในการสร้างผลกระทบที่ “กระเพื่อมผ่าน” ทั้งองค์กร ความเป็นผู้นำคือวิธีที่แต่ละบุคคลแสดงออก มันไม่ใช่หน้าที่ หรือบทบาท ดังนั้น สมาชิกในทีมสามารถเป็นผู้นำได้ในทุกบทบาทเช่นกัน

ดิฉันขอฝากกุญแจสู่ความเป็น Agile Leader ไว้ดังนี้ค่ะ

Advertisment

1.Agile Leader ต้องเป็น Role Model ในการสร้าง “วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้” ในองค์กร Agile Leader คือผู้นำที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิธีการทำงานที่ดีขึ้นเพื่อตนเอง และผู้อื่นรอบตัวผ่านการเรียนรู้ตลอดเวลา วัฒนธรรมการเรียนรู้คือการที่ผู้นำให้ข้อเสนอแนะ การฝึกสอน และการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้พนักงานบรรลุเป้าหมาย และเรียนรู้จากความผิดพลาด ตัวอย่างขององค์กรที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ ได้แก่ Google, Netflix เป็นต้น

2.ให้ความสำคัญกับคนอยู่เหนือกระบวนการ สนใจ รับฟัง ปัญหา และผลกระทบของคนในองค์กร เพื่อปรับกระบวนการให้เหมาะสม ทำให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพ ไม่ควรให้ความสำคัญกับกระบวนการจนไม่มีความคล่องตัวในการทำงาน คนคือตัวขับเคลื่อนองค์กรที่คล่องตัว ไม่ใช่กระบวนการ

3.การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ยึดติดกับประสบการณ์ในอดีต (ที่ใช้ไม่ได้) Agile Leader ต้องพร้อมที่จะละทิ้งความคิดที่ว่าเรารู้คำตอบ และเรามั่นใจว่าจะต้องทำอะไรอย่างแน่นอน แต่พร้อมที่จะรับฟัง ทำความเข้าใจ และตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทุกขณะ

ซึ่งหมายถึงการละทิ้งแผนของตัวเอง และรับฟังสิ่งที่คนอื่น ๆ ในทีมคิดอย่างเต็มที่ Agile Leader ต้องรู้จักการ “Unlearn” ประสบการณ์ที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไป และรับฟังสิ่งใหม่ ๆ เข้ามา ประกอบการตัดสินใจ

Advertisment

4.ต้องอยู่ได้อย่างสบายใจกับความไม่แน่นอน ในยุคนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแล้ว ผู้นำต้องรู้สึกสบายใจกับความไม่แน่นอนที่มีอยู่ หรือกำลังจะมีในองค์กร เมื่อเรายอมรับความไม่แน่นอนนั้น เราตระหนักว่าเราต้องพัฒนาเพื่อให้เกิดความสำเร็จสูงสุด โดยการใช้ความฉลาดของทุกคน ทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ ปลดล็อกอัจฉริยะ และไม่ยึดติดกับความคิดของเรา งานสำเร็จ ทุกคนสบาย (ใจ) ค่ะ

ถ้าทำได้ตามที่กล่าวมา ท่านก็สามารถเป็น “Agile Leader” ได้ ไม่ว่าท่านจะมีบทบาทใดในองค์กรค่ะ