ครม.ยกเว้นวีซ่า นักธุรกิจญี่ปุ่น 30 วัน นาน 3 ปี

คารม พลพรกลาง
คารม พลพรกลาง

ครม.ยกเว้นวีซ่านักธุรกิจญี่ปุ่น 30 วัน เป็นกรณีพิเศษ นาน 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2569 เหตุเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ 3 ของไทย

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.วันนี้ (12 ธ.ค. 66) เห็นชอบหลักการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางของสัญชาติญี่ปุ่นที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของไทย และมีมูลค่าการลงทุนในไทยสูงมาก


ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศเสนอให้อนุมัติหลักการกำหนดให้ญี่ปุ่นอยู่ในประเทศไทย โดยให้ยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยไม่เกิน 30 วัน เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567-31 ธันวาคม 2569 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจญี่ปุ่นที่เข้ามาในประเทศไทย