ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน สาธิต ปิตุเตชะ รวย 59 ล้าน หนี้ 2 ล้าน

สาธิต ปิตุเตชะ
สาธิต ปิตุเตชะ

ป.ป.ช. เปิดทรัพย์สิน สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข รัฐบาลประยุทธ์ รวย 59.7 ล้าน หนี้สิน 2 ล้าน

วันที่ 26 มกราคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รายชื่อน่าสนใจคือ นายสาธิต ปิตุเตชะ กรณีพ้นจากตำแหน่ง รมช.สาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 แจ้งมีทรัพย์สิน 59,721,229 บาท

ได้แก่ เงินฝาก 2,712,333 บาท เงินลงทุน 107 บาท ที่ดิน 54,686,998 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,736,890 บาท สิทธิและสัมปทาน 154,900 บาท ทรัพย์สินอื่น 4.3 แสนบาท มีหนี้สิน 2,769,380 บาท มีรายได้รวม 2,963,220 บาท ในจำนวนนี้มีมารดาให้โดยเสน่หา 1 ล้านบาท มีรายจ่ายรวม 1,611,836 บาท

ส่วนนางบี นพเกตุ ปิตุเตชะ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 21,231,829 บาท ได้แก่ เงินฝาก 55,796 บาท ที่ดิน 6,266,050 บาท ยานพาหนะ 2,559,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 3,797,783 บาท ทรัพย์สินอื่น 8,553,200 บาท มีหนี้สิน 1,264,341 บาท ไม่มีรายได้ มีรายจ่ายรวม 818,273 บาท ขณะที่บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1 คน มีทรัพย์สิน 237,457 บาท เป็นเงินฝาก 61,777 บาท เงินลงทุน 161,250 บาท สิทธิและสัมปทาน 14,430 บาท ไม่มีรายได้ มีรายจ่ายรวม 631,175 บาท


รวมทั้งหมดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 81,190,516 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 4,033,721 บาท