ครม.รับทราบ ข้อเสนอแจกเงิน 10,000 ของ ป.ป.ช. ส่งพิจารณาต่อ 30 วัน

เศรษฐา ทวีสิน
เศรษฐา ทวีสิน (ภาพ : thaigov.go.th)

ครม.รับทราบข้อเสนอแนะ ป.ป.ช. กรณีแจกเงินดิจิทัลวอลเลต 10,000 บาท ให้คณะกรรมการดิจิทัลวอลเลตไปพิจารณา ก่อนเสนอต่อ ครม.อีกครั้งภายใน 30 วัน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติรับทราบข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการดิจิทัลวอลเลต ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet รับไปพิจารณา เพื่อให้ได้ข้อยุติแล้วนำเสนอต่อ ครม.ใน 30 วัน ตามที่ตนได้แจ้งต่อสื่อมวลชนไปแล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า หลังจาก ครม.ได้รับทราบข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช.แล้ว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 มาตรา 32 กำหนดว่า
เมื่อองค์กรตามวรรคหนึ่งได้รับแจ้งมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.แล้ว หากเป็นกรณีที่ไม่อาจดําเนินการได้ ให้แจ้งปัญหาและอุปสรรคต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ทราบต่อไป ทั้งนี้ ไม่เกิน 90 วันนับแต่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ดังนั้น หลังจาก ครม.รับทราบรายงานข้อเสนอของ ป.ป.ช.แล้ว คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet ที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาทำเสร็จภายใน 30 วัน และส่งให้กับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม.อีกครั้ง โดยจะต้องแจ้งกลับไปยัง ป.ป.ช.ไม่เกิน 90 วัน หากไม่สามารถทำตามข้อเสนอของ ป.ป.ช.ได้