เศรษฐา หารือข้อตกลงนายกฯ นิวซีแลนด์ เพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน 3 เท่า

นายกฯ เปิดทำเนียบต้อนรับ นายกฯนิวซีแลนด์ หารือข้อตกลงเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน 3 เท่า ภายในปี 2568

วันที่ 17 เมษายน 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายคริสโตเฟอร์ ลักซอน นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ที่ทำเนียบรัฐบาล

โดยทันทีที่มาถึง นายกรัฐมนตรีได้นำนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสม ณ บริเวณสนามหญ้า หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ก่อนที่นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ลงนามในสมุดเยี่ยมและชมของที่ระลึกที่ด้านนอก ห้องสีงาช้าง จากนั้นมีการหารือข้อราชการด้านในห้องสีงาช้าง

ขณะที่ในเวลา 10.45 น. นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ หารือร่วมภาครัฐ-เอกชน ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ก่อนที่จะเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ พร้อมทั้งแถลงข่าวร่วม ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์

Advertisment

โดยประเด็นสำคัญภายใต้ร่างถ้อยแถลงร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ มีดังนี้

  1. การประกาศเป้าหมายการยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันในปี 2569
  2. การประกาศความคืบหน้าของแผนความร่วมมือกลาโหมนิวซีแลนด์-ไทย
  3. การประกาศเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็นสามเท่าภายในปี 2588
  4. การส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิลและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  5. เร่งรัดการหารือความตกลงด้านความร่วมมือด้านวัฒนธรรม
  6. ความร่วมมือด้านการศึกษาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน เพื่อเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระดับประชาชน
  7. ความร่วมมือในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะในกรอบอาเซียน รวมทั้งในลุ่มแม่น้ำโขง ผ่านสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง และกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
  8. การหารือเกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาคและระหว่างประเทศต่าง ๆ อาทิ สถานการณ์ในเมียนมา ความขัดแย้งยูเครน-รัสเซีย ความขัดแย้งอิสราเอล-ปาเลสไตน์ และข้อพิพาทในทะเลจีนใต้