“กรธ.” แก้ไพรมารีโหวต ริบดาบ”กกต.”แจกใบเหลือง-ใบแดง มั่นใจสนช.ไม่คว่ำกม.พรรคฯ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงการตั้งกมธ.ร่วม 3 ฝ่ายพิจารณาร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง ประเด็นไพรมารีโหวตว่า หลังจาก กรธ.ได้เชิญ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.ป.พรรคการเมือง เพื่อชี้แจงเบื้องต้น โดย พล.อ.สมเจตน์ เห็นด้วยกับรายละเอียดและประเด็นที่ กรธ.จะเขียนเพิ่มในกลุ่มมาตราว่าด้วยการทำไพรมารี่โหวต 5 มาตรา และในบทเฉพาะกาล 1 มาตรา โดยยังคงหลักการของระบบไพรมารี่โหวตไว้ สำหรับประเด็นที่แก้ไขและปรับปรุง อาทิ กรณีข้อพิพาทหรือมีข้อร้องเรียนผู้สมัครรับเลือกตั้งในระบบไพรมารี่โหวตของพรรค ทั้งนี้ ระบบไพรมารี่โหวต กรธ.กำหนดให้เป็นเรื่องเฉพาะภายในพรรคการเมืองเท่านั้น และสิ่งที่เกิดขั้นจะไม่ขยายไปสู่การเลือกตั้งระดับชาติ ไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดความวุ่นวายทั้งประเทศ และเพื่อไม่ให้ กกต. มีอำนาจแจกใบเหลือง ใบแดงกระบวนการภายในพรรคได้ แต่หน้าที่ของกกต.ต่อเรื่องนี้ คือการกวดขันว่าพรรคการเมืองดำเนินการตามนี้แล้วหรือไม่ และหลังจากทำรายละเอียดเสร็จ กรธ.จะเสนอให้ที่ประชุม กมธ.พิจารณา

เมื่อถามว่าข้อท้วงติงของระบบไพรมารี่โหวตของพรรคการเมืองขนาดเล็กที่อาจทำได้ยากและเสียเปรียบพรรคใหญ่ นายอุดม กล่าวว่า ในเนื้อหาของบทเฉพาะกาลได้ปรับให้มีความยืดหยุ่นพอสมควร คือ หากพรรคการเมืองใดมีสาขาพรรคในจังหวัดใด ให้สิทธิส่งผู้สมัครได้ทุกเขตของจังหวัด ส่วนพรรคใดที่มีสมาชิกพรรคในจังหวัดเกิน 100 คนให้ตั้งผู้แทนพรรคในจังหวัดนั้น และมีสิทธิส่งสมัครได้ทุกเขต จากเดิมที่กำหนดว่าต้องมีผู้แทนพรรคในเขตเลือกตั้ง เช่น พรรคการเมืองต้องมีสาขา ให้ครบ 4 ภาคตามที่ กกต.กำหนด
เมื่อถามถึงการโหวตของสนชที่จะผ่านร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมืองฉบับแก้ไข นายอุดม กล่าวว่า ไม่มีเหตุผลอะไรที่ สนช.ต้องคว่ำร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง เพราะก่อนหน้านี้ สนช. เป็นผู้ผ่านร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และเห็นชอบในหลักการของไพรมารี่โหวต หากจะลงมติไม่ผ่าน เท่ากับเป็นการลงมติที่ขัดหลักการตั้งแต่ต้น ซึ่งค่อนข้างพิลึก

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์

Advertisment