คสช.จัดทัพหัวขบวนข้าราชการ โยกย้ายข้ามห้วย ขับเคลื่อนแผนชาติ 20 ปี

30 กันยายน 2560 เข้าสู่ฤดูแต่งตั้ง-โยกย้าย ข้าราชการระดับสูง ทั้งข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร

11 กรกฎาคม 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี-หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขีดเส้นให้ร่อนตะแกรงรายชื่อ “หัวหน้าหน่วย” ให้ถึงโต๊ะคณะรัฐมนตรี

ความสามารถเฉพาะ “อย่างเป็นทางการ” ในใบกระดาษ ของ “แคนดิเดต” เก้าอี้ปลัด อธิบดี เลขาธิการ จะต้องมี “ติดตัว” คือ ความสามารถในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ-ปฏิรูป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ต่อยอดไปอีก 20 ปี

“บิ๊กข้าราชการ” ในยุค 4.0 จึงไม่ใช่การมีคุณสมบัติในเรื่อง “อาวุโส” อันดับ 1 เท่านั้น แต่จะต้องปฏิบัติตามแผนชาติได้ด้วย

สำหรับข้าราชการในตำแหน่งปลัดกระทรวง-อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ที่จะเกษียณอายุในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ได้แก่ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พล.อ.ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) นายรวี ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สนข.) นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต

Advertisment

สำหรับคนที่เป็น “แคนดิเดต” แทน “จิรชัย” เป็นรองปลัดสำนักนายกฯ “คนใน” 2 คน ที่ยังขับเคี่ยวกัน คือ นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ขึ้นเป็นรองปลัดสำนักนายกฯ ตั้งแต่ปี 57 จะเกษียณอายุราชการปีེ และ นายสมพาศ นิลพันธ์ เป็นรองปลัดสำนักนายกฯ ตั้งแต่ปี 59 มีอายุราชการถึงปี 61


ขณะที่ตำแหน่งเลขาธิการ สมช. ที่จะมาแทนที่ “บิ๊กวีป” พล.อ.ทวีป เนตรนิยม “ข่าววงใน” สมช. เปิดเผยว่า “พล.อ.ประวิตร” จะดัน “พล.ท.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม” ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย (ผบ.ศรภ.) จากกองบัญชาการกองทัพไทย “ข้ามห้วย” มาเป็น “ขุนพล” ความมั่นคงฝ่ายพลเรือน

ด้วยความ “โดดเด่น” เรื่องการข่าว มี “มากคอนเน็กชั่น” ทั้งตำรวจ ทหาร นักการเมืองทุกขั้ว โดยเฉพาะ “ค่ายภูมิใจไทย” ของ “เนวิน ชิดชอบ” รวมทั้งยังมีความเชี่ยวชาญการแก้ปัญหาชายแดนใต้ ถือเป็นทหารที่ “ครบเครื่อง” คนหนึ่งเลยทีเดียว

การผลักดันคนที่ “ไว้ใจได้” มาคุมแนวรบ-หน่วยข่าวใน สมช. เพราะกว่า รัฐบาล-คสช.จะคืนอำนาจ ยังอีกยาว อย่างน้อยก็มีปี 2561 และยาวไปถึงต้นปี 2562 ทำให้ “ลูกหม้อ” สายพลเรือน อย่าง “สมเกียรติ ศรีประเสริฐ” รองเลขาธิการ สมช. อาวุโสอันดับ 1 ต้องร้องเพลงรอต่อไป

Advertisment

สำหรับ “หน่วยงานข่าวกรอง” เสิร์ฟข่าวลับ-ข่าวร้อน อย่างตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ (สนข.) มีแคนดิเดตถึง 3 คน 1.นายชูเกียรติ มาลินีรัตน์ 2.นายธวัชชัย ฤทธากรณ์ และ 3.นายวิม ยาหิรัญ รองผู้อำนวยการ  สนข.

ขยับมาที่หน่วยงานที่ไม่ใช่ “หน่วยขึ้นตรง” ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล อย่างกระทรวงมหาดไทย มีชื่อ “ฉัตรชัย พรหมเลิศ” อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สิงห์ดำ จากรั้วจุฬาฯ จ่อเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มา 2 รอบ แต่ก็ถูก “ชักเข้าชักออก” ไม่ทุบโต๊ะสักที


สำหรับตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน คาดว่าจะเป็น “จรินทร์ จักกะพาก” อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) “สิงห์ดำ” สังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้มาเผชิญ “เผือกร้อน” ในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว

ด้วยโปรไฟล์ “แนบแน่น” กับรัฐบาล-คสช. เพราะมี “คอนเน็กชั่น” วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 50 รุ่นเดียวกับ พล.อ.ประยุทธ์ และจะเกษียณอายุราชการในปี 2562 ทำให้มีชื่อเข้า “ชิงดำ” กับ “ฉัตรชัย” ที่มีชื่อเป็น “แคนดิเดต” ปลัดกระทรวงมหาดไทยเช่นกัน เพราะนายฉัตรชัย มีอายุราชการจนถึงปี 2564 ทว่าฉัตรชัยมีราศีปลัดกระทรวงจับมากกว่า

ด้านแคนดิเดต “ปลัด พม.” มีชื่อ “อภิชาติ โตดิลกเวชช์” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) สิงห์ดำ รุ่นที่ 31 ซึ่งจะเกษียณราชการในปี 2561 เตรียมรับภารกิจขับเคลื่อน “ประชารัฐ”

ปิดท้ายกันที่ตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต ขณะนี้ “คนคลัง” แย่งกันแบบเอาเป็นเอาตาย โดยมีทั้งชื่อ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายจุมพล ริมสาคร รองอธิบดีกรมสรรพสามิต-ลูกหม้อ นายประภาส คงเอียด รองปลัดกระทรวงการคลัง งานนี้แย่งเก้าอี้ “บิ๊กเบิ้ม” มันส์หยดแน่นอน