ประกาศสภาผู้แทนฯ เลื่อนลำดับ “สวาป เผ่าประทาน” ขึ้นเป็นส.ส. แทน ชัย ชิดชอบ

วันที่ 27 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงาน่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ประกาศให้ นายชัย ชิดชอบ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ ๒ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

บัดนี้ นายชัย ชิดชอบ ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายชัย ชิดชอบ สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๑ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย เลื่อนขึ้นมาเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน คือนายสวาป เผ่าประทาน

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ