“บวรศักดิ์” เผยปฎิรูปกม.ต้องยึดประโยชน์ประชาชน จ่อเปิดรับฟัง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ

“บวรศักดิ์” เผยปฎิรูปกม.ต้องยึดประโยชน์ประชาชน จ่อเปิดรับฟัง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ

“บวรศักดิ์” รับปฏิรูปกม.ต้องหารือร่วม คกก.ปฏิรูปชุดอื่นๆ ด้วย พร้อมรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง-ประชาชน

เมื่อ‪เวลา 12.30 น.‬ วันที่ 30 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้การทำงานของคณะกรรมการฯอยู่ระหว่างหารือเรื่องแผนการปฏิรูปด้านกฎหมาย โดยเตรียมรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 20 หน่วยงาน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นต้น นอกจากนั้น จะเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนใน 4 ภูมิภาคและในกรุงเทพฯ โดยการรับฟังความเห็นหมดนั้นจะนำมาปรับปรุงเพื่อทำเป็นแผนต่อไป ทั้งแนวทางการยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัย หรือกฎหมายที่ก่อให้เกิดผลกระทบ และขณะนี้ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับกฎหมายหลายฉบับ เช่น เกี่ยวกับการขายฝาก กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ หรือ ยาเสพติด เป็นต้น แต่ทั้งหมดยังไม่มีข้อยุติ เพราะแนวทางการปฏิรูปกฎหมายต้องหารือร่วมกันกับคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่างๆ ด้วย เพื่อให้การทำงานมีความสอดคล้องและบูรณาการร่วมกัน ดังนั้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จึงได้นัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปแต่ละด้าน‪วันที่‬ ‪31 ตุลาคม เวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล ‬

“แนวทางการปฏิรูปกฎหมายที่อาจมีประเด็นยกเลิก หรือปรับปรุง ซึ่งอาจมีผลทำให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ประเด็นนี้ต้องยึดประชาชนเป็นหลัก ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีประเด็นการเมืองเท่านั้น สำหรับกระบวนการออกกฎหมายโดยประชาชน ต้องกำหนดให้มีหน่วยงานคอยช่วยเหลือของประชาชนทั้งกระบวนการยกร่างกฎหมาย ซึ่งเรื่องนี้มีรายละเอียดค่อนข้างมาก และที่สำคัญกระบวนการปฏิรูปกฎหมายต้องผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และบูรณาการแผนปฏิรูปทุกด้านจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งทั้งหมดมีเวลาจนถึง ‪5 เมษายน 2561‬” นายบวรศักดิ์กล่าว

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ