ครม.เคาะแล้ว ประกันสังคม ลดอัตราเงินสมทบ เหลือ 2.5%

ประกันสังคม 3

ครม.เห็นชอบตามที่ “สุชาติ” รมว.แรงงาน เสนอลดส่งเงินสมทบนายจ้าง-ผู้ประกันตน ม.33 เหลือ 2.5% – ผู้ประกันตน ม.39 เหลือ 216 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ลดภาระผู้ประกันตน 12.9 ล้านคน ลดภาระค่าใช้จ่าย 10,676 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ครม.เห็นชอบตามที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ….. เพื่อลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมฝ่ายละร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 2.5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน และผู้ประกันตนมาตรา 39 เหลืออัตราเดือนละ 216 บาท เป็นเวลา 3 เดือนในงวดเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564

ประโยชน์ต่อนายจ้างและผู้ประกันตนจะได้รับ

  • นายจ้าง จำนวน 485,113 ราย ลดภาระค่าใช้จ่ายลง 9,487 ล้านบาท
  • ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11.1 ล้านคน ลดภาระค่าใช้จ่ายลง 9,487 ล้านบาท
  • ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1.8 ล้านคน ลดภาระค่าใช้จ่ายลง 1,189 ล้านบาท
  • รวมผู้ประกันตน จำนวน 12.9 ล้านคน ลดภาระค่าใช้จ่ายลง 10,676 ล้านบาท
  • รวมเป็นเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 20,163 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป ให้ส่งเงินสมบทในอัตราปกติ นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ฝ่ายละร้อยละ 5 ผู้ประกันตนมาตรา 39 เดือนละ 432 บาท


โดยในปี 2564 รวมลดอัตราเงินสมทบ 2 ครั้ง รวมเป็นเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 43,282 ล้านบาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ