กองทัพเรือถอย ไม่ซื้อเรือดำน้ำจากจีน 2.2 หมื่นล้าน

กองทัพเรือยอมถอยไม่ดันซื้อเรือดำน้ำจีนลำ 2 และ 3 งบฯปี 2566 กรอบวงเงิน 22,500 ล้าน ผบ.ทร.ห่วงโควิดยังไม่จบ-หวั่นโดนชะลออีกปี

วันที่ 6 มกราคม 2564 มติชนรายงานอ้างแหล่งข่าวจากกองทัพเรือ ว่า พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ได้พิจารณาจัดทำงบประมาณของกองทัพเรือในปีงบประมาณ 2566 จะไม่เสนอของบฯจัดซื้อเรือดำน้ำจากประเทศจีนลำที่ 2 และ 3 ในกรอบวงเงิน 22,500 ล้านบาท

เนื่องจากพิจารณาแล้วว่างบฯก้อนนี้สูง หากเสนอขอจัดซื้อเรือดำน้ำอีก จะทำให้กระทบต่อการดูแลและซ่อมบำรุงในส่วนอื่น โดยเห็นว่า ควรจะนำงบประมาณส่วนนี้มาใช้ในการพัฒนากองทัพเรือ และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ รวมทั้งการดูแลสวัสดิการของกำลังพลจะดีกว่า ที่เสนอของบฯไปแล้วถูกตัดอีก


สำหรับเหตุที่กองทัพเรือไม่จัดทำคำของบประมาณดังกล่าวเพราะสถานการณ์โควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ หากกองทัพเรือของบประมาณจัดซื้อไปตอนนี้ อาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ และในที่สุดคาดว่าจะถูกตัดงบฯหรือชะลอโครงการออกไปเป็นปีที่ 4 ส่งผลให้งบประมาณที่เป็นงบผูกพันงวดแรกในก้อนนี้ต้องเสียไป โดยที่กองทัพเรือไม่ได้ใช้ประโยชน์