ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน “อัศวิน” อดีตผู้ว่าฯ กทม. มี 11.5 ล้าน

อัศวิน ขวัญเมือง
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน “อัศวิน ขวัญเมือง” พ้นผู้ว่าฯ กทม. มี 11 ล้าน ไร้หนี้ ไม่แจ้งว่ามีบ้าน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง กรณีพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

โดย พล.ต.อ.อัศวินแจ้งสถานะหย่า พร้อมกับระบุว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 11,518,938 บาท

สำหรับรายละเอียดบัญชีทรัพย์สินของ พล.ต.อ.อัศวิน ประกอบด้วย 3,867,938 บาท ที่ดิน จำนวน 6 แปลง มูลค่า 5,341,000 บาท อยู่ในพื้นที่ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 5 แปลง ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม 1 แปลง ยานพาหนะ 1 คัน มูลค่า 2,000,000 บาท

ทรัพย์สินอื่นมีเพียงอย่างเดียว คือ ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 10 บาท มูลค่า 310,000 บาท และไม่มีหนี้สิน อย่างไรก็ตาม ในส่วนรายการโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง พล.ต.อ.อัศวิน ไม่ได้แจ้งไว้


ทั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวิน แจ้งว่ามีรายได้ต่อปีรวม 2,009,520 บาท แบ่งเป็นเงินเดือน 864,720 บาท เงินข้าราชการบำนาญ 646,800 บาท เงินเพิ่มข้าราชการการเมือง 498,000 บาท รายจ่ายต่อปี 704,000 บาท แบ่งเป็นประกันชีวิต 100,000 บาท ค่าสาธารณูปโภค 120,000 บาท ค่าน้ำมัน 60,000 บาท ค่าโทรศัพท์ 24,000 บาท ค่าท่องเที่ยว 300,000 บาท และเงินบริจาค 100,000 บาท