‘โลตัส’ ขยับหมุดหมายใหม่เดินหน้าเปิด EV Station 100 สาขาทั่วไทย นำร่อง ‘โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์’

ปิดฉากงาน APEC 2022 ไปแล้วอย่างสวยงาม พร้อมประกาศขับเคลื่อน Bangkok Goals on BCG หรือเป้าหมายกรุงเทพฯ ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 4 ประเด็นสำคัญ คือ 1.การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบรรลุการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เหลือศูนย์ 2.การค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน และ 4.การจัดการขยะ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

เป้าหมาย Bangkok Goals on BCG นับเป็นการประกาศแนวทางที่สอดคล้องกับ Vision 2030. Actions every day นโยบายด้านความยั่งยืนของผู้นำธุรกิจค้าปลีกไทยอย่าง โลตัส ที่ครอบคลุมการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ซึ่งเป็นจุดยืนและเป้าหมายที่มุ่งสู่องค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2573 และองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

น.ส.เบญจวรรณ อ่องศรี ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายศูนย์การค้าและพื้นที่เช่า โลตัส เผยว่า จากที่ ‘โลตัส’ ประกาศนโยบายด้านความยั่งยืนผนวกเข้ากับแผนธุรกิจ ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายกรุงเทพฯ ครอบคลุมการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เหลือศูนย์ ด้านการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและการจัดการขยะ 

‘โลตัส’ ในบทบาทองค์กรผู้นำธุรกิจค้าปลีกไทย จึงมีแผนการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหลายรูปแบบ รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ผนึกความร่วมมือกับ บริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด ผู้ให้บริการเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน เปิดบริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Station) Altervim Super Charge ตั้งเป้าเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 100 สถานี ในสาขาพื้นที่กรุงเทพฯ และตามหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ อาทิ เชียงใหม่ นครราชสีมา ระยอง กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร หาดใหญ่ 

‘Altervim Super Charge’ เริ่มนำร่องที่ โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ แฟลกชิปสโตร์ที่เป็นแชปเตอร์ใหม่ของโลตัส และในอนาคตวางแผนเดินหน้าขยายการเปิดให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในสาขาโลตัสทั่วไทย

“การเปิดสถานีบริการ EV Station ถือเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยที่โลตัสสามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ อันเป็นเทรนด์ใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกทุกวันนี้ ซึ่งจะทำให้โลตัสเป็นค้าปลีกไทยรายแรกที่มีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนมากและครอบคลุมที่สุดในประเทศ มุ่งสู่การเป็นผู้นำค้าปลีกพลังงานสะอาดและเป็น SMART Community Center ศูนย์รวมการใช้ชีวิตในแบบสมาร์ตของชุมชน”

ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายศูนย์การค้าและพื้นที่เช่า ยังกล่าวด้วยอีกว่า ี้การเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของโลตัส ยังสอดคล้องกับข้อมูลจาก International Energy Agency ที่ประมาณการว่าทั่วโลกจะมีรถยนต์ไฟฟ้าวิ่งบนถนนมากถึง 145 ล้านคันภายในปี 2573 ส่วนประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ได้ออกนโยบายว่าภายในปี 2578 จะเตรียมยกเลิกการขายรถยนต์น้ำมัน พร้อมสนับสนุนด้านการลดอัตราภาษีของรถยนต์ไฟฟ้า

นอกจากด้านสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Altervim Super Charge แล้ว ที่สาขาโลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ยังมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 7,100 ตารางเมตร ที่ติดตั้งบนหลังคาสาขา มีกำลังผลิตพลังงานสะอาดรวม 995 กิโลวัตต์ สามารถทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าในสาขาได้ถึง 25% และคิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 13,400 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตลอดอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี โดยโลตัสมีแผนงานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่หลังคาสาขาและศูนย์กระจายสินค้า 1,042 สาขา มีกำลังผลิตรวม 135 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567

“จากแนวทางทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ แสดงให้เห็นว่าในอนาคต ผู้บริโภคในประเทศไทยจะมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น โลตัสจึงพร้อมมีส่วนช่วยรณรงค์และสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดของผู้บริโภค และตอบรับเทรนด์โลกอนาคตที่ยั่งยืน” น.ส.เบญจวรรณ กล่าว

Advertisement

นายสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด กล่าวว่า Altervim มุ่งขับเคลื่อนสังคมที่ยั่งยืน ผ่านการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนหลากหลายรูปแบบ โดยความร่วมมือกับโลตัสในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้โดยสะดวก เพราะโลตัสมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งในเฟสแรกจะปูพรมเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ทุกภูมิภาค สามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้ทั่วไทย 

ปัจจุบัน สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Altervim Super Charge พร้อมให้บริการแล้วที่ ‘โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์’ เป็นสาขาแรก โดยมีจำนวน 6 ช่องจอด มีเครื่องชาร์จ DC ขนาด 150 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง แต่ละเครื่องมีหัวชาร์จแบบ CCS2 จำนวน 2 หัว จึงพร้อมให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ DC Super Charge ถึง 4 คันในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นการชาร์จแบบสั้น สามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ทุกรุ่นที่รองรับ CCS2 ได้เต็มกำลัง โดยใช้ระยะเวลาเร็วสุดไม่เกิน 20 นาทีเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดแบตเตอรี่ของรถยนต์ด้วย

“นอกจากนี้ยังมีบริการเครื่องชาร์จแบบ AC แบบมาตรฐาน หัวชาร์จ Type 2 จำนวน 2 เครื่อง สามารถใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชัน Altervim Super Charge เพื่อสร้างประสบการณ์แบบใหม่ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์” นายสมบูรณ์ ปิดท้าย