ครม.ไฟเขียว คมนาคมเวนคืนก่อสร้างถนน 2 พันล้านแก้รถติด “กาฬสินธ์ุ-ฉะเชิงเทรา”

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ ทั้งหมด 3 เรื่อง ดังนี้

1. ได้รับอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลกาฬสินธุ์ ตำบลโพนทอง และตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ที่ถูกเวนคืน 93 ไร่ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 17 หลัง เพื่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ฌ ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ ระยะทางก่อสร้างประมาณ 2.864 กม. ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ 343.625 ล้านบาท แบ่งเป็น เวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย 194.500 ล้านบาท และก่อสร้าง 149.125 ล้านบาท แก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดในตัวเมือง และเป็นการพัฒนาระบบคมนาคมในเขตพื้นที่เมืองและนอกเมืองให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

2.ได้รับอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลพิมพา ตำบลหอมศีล ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง และตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขยายทางหลวงชนบท เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทรา จาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 11.102 กม. มีที่ดินถูกเวนคืนประมาณ 76 ไร่ จำนวน 308 แปลง อาคารและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 128 รายการ ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ 1,646 ล้านบาท แบ่งเป็นเวนคืนที่ดิน 606 ล้านบาท และก่อสร้าง 1,040 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและปริมาณจราจรที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น3.การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าภาระโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบังของการท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท.) สืบเนื่องจาก ครม. มีมติอนุมัติให้กระทรวงคมนาคมดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง


โดย กทท.เป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือยกขนหลักทั้งหมด รวมถึงการบริหารและการประกอบการ ด้วยงบประมาณ 2,944.93 ล้านบาท เมื่อเปิดดำเนินการแล้ว กทท. จะทำมติขออนุมัติจากทางครม กำหนดอัตราค่าภาระ ขั้นต่ำ 376 บาท ขั้นสูง 835 บาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ