พฤกษา ผนึก KPN SENIOR รพ.ผู้สูงวัยเพื่อการฟื้นฟู ลงทุนขยาย 6 แห่ง 600 เตียง

พฤกษา โฮลดิ้ง จับมือ เค.พี.เอ็น ซีเนียร์ ฮอสปิตัล กรุ๊ป ลงทุน 325 ล้านบาท ถือหุ้น 35% ขยายโรงพยาบาลผู้สูงอายุเพื่อการฟื้นฟูในระยะยาว และกายภาพบำบัดใหม่อีก 6 แห่ง รวมเป็น 600 เตียง รับเทรนด์สุขภาพของผู้สูงอายุ เป้าหมายสู่การเป็น Long-Term Care Destination ในอาเซียน

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าประเทศไทยเตรียมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุระดับ Super-Aged Society ในปี 2574

เช่นเดียวกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ได้เปิดเผยว่าประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังสูงวัยอย่างรวดเร็ว จากเดิมในปี 2560 มีสัดส่วนของผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปอยู่ที่ 9.8% แต่จะเพิ่มขึ้นเป็น 13.7% ภายในปี 2573 และ 20.3% ภายในปี 2593

1+1 ต่อยอดเนอร์สซิ่งโฮมกลุ่มวิมุต

พฤกษา โฮลดิ้ง ตระหนักถึงความจำเป็นที่ผู้สูงอายุทุกคนจะได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม โดยเริ่มตั้งแต่การมีความรู้เรื่องการส่งเสริมป้องกันโรค ตลอดจนถึงการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และสอดคล้องตามกรอบแนวคิด “อยู่ดี มีสุข” ที่เรายึดถือมาตลอด

จึงเล็งเห็นโอกาสในการแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของผู้สูงอายุและครอบครัว โดยร่วมมือกับ เค.พี.เอ็น ซีเนียร์ ฮอสปิตัล กรุ๊ป ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และเป็นโซลูชั่นในการดูแลผู้สูงอายุครบทุกมิติ เพื่อขยายการรองรับสู่สังคมอายุยืน

ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้ เค.พี.เอ็น ซีเนียร์ ฮอสปิตัล กรุ๊ป สามารถต่อยอดธุรกิจได้ด้วยการเข้ามาบริหารเนิร์สซิ่งโฮมของกลุ่มวิมุตในย่านบางนา แบริ่ง และวัชรพล ซึ่งมีจำนวนรวม 240 เตียง

พร้อมโอกาสในการบริหารเนิร์สซิงโฮมอีก 5 แห่ง ที่มีแผนจะขยายในอีก 3 ปี โดยตั้งเป้าบริหารจำนวนเตียงรวม 600 เตียง

อัพเกรดสู่ฮับด้านสุขภาพของอาเซียน

ทั้งนี้ เค.พี.เอ็น ซีเนียร์ ฮอสปิตัล กรุ๊ป เป็นผู้นำการให้บริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ปัจจุบันดำเนินธุรกิจด้านเฮลท์แคร์ ได้แก่

1.โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home International

2. เดอะซินิเซ่นส์ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงอายุ

3.บ้านธรรมชาติ บาย เฌ้อสเซอรี่โฮม ให้บริการเนิร์สซิงโฮมขนาดเล็กถึงกลางมาตรฐานสากล

4.ฮาร์โมนี่ โฮมแคร์ ระบบ Homecare service ที่สามารถจัดหาผู้ดูแลผู้สูงอายุถึงบ้านที่มีมาตรฐานระดับสากล AACI Standard แห่งแรกของประเทศ

การลงทุนในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมมือกันเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ ของการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้อย่างยั่งยืน สามารถขยายฐานลูกค้า ขยายตลาดผ่านการนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านเวลเนส เรสซิเดนท์

รวมถึงการสร้างรายได้ประจำ จากการปล่อยเช่าศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและครอบครัวในอนาคตอีก 12 แห่งที่มีอยู่ในแผนงานของวิมุต และเตรียมพร้อมยกระดับสู่การเป็นฮับด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รพ.วิมุต Trusted Healthcare Platform ผู้สูงวัย

สำหรับพฤกษา โฮลดิ้ง เตรียมผลักดันโรงพยาบาลวิมุตซึ่งเป็นธุรกิจในเครือ เดินหน้าต่อร่วมกับ เค.พี.เอ็น ซีเนียร์ ฮอสปิตัล กรุ๊ป

โดยโรงพยาบาลวิมุตมีแนวทางในการดูแลรักษาแบบองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมส่งเสริมสุขภาพของคนทุกวัยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนเพื่อให้บริการได้อย่างไร้รอยต่อ

ซึ่งการดำเนินงานร่วมกับ เค.พี.เอ็น ซีเนียร์ ฮอสปิตัล กรุ๊ป มีส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้โรงพยาบาลวิมุตบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพและมอบบริการที่ดีที่สุดให้ผู้สูงอายุและครอบครัว

นายอุเทน กล่าวว่า โรงพยาบาลวิมุตไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นเพียงโรงพยาบาลเท่านั้น แต่เราเป็น Trusted Healthcare Platform ให้บริการผู้คนในชุมชนหลากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูเพื่อสุขภาพที่ดีตามช่วงวัย

ที่ผ่านมาโรงพยาบาลวิมุตได้ขยายงาน โดยเปิดศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและครอบครัว ซึ่งเป็นศูนย์ฟื้นฟูหลังผ่าตัดหรือหลังการเจ็บป่วยที่ต้องการการดูแลใกล้ชิด สามารถอยู่พักยาวในรูปแบบเนิร์สซิ่งโฮมสำหรับผู้ป่วยที่ต้องพึ่งพิงระดับสูง

รวมทั้งมีบริการแบบผู้ป่วยนอก เช่น กายภาพบำบัด บริการดูแลรายวัน และคลินิกทั่วไป ฯลฯ สามารถดูแลได้อย่างครบทุกมิติด้วยทีมสหวิชาชีพ และมีการนำ Digital Health Technology เข้ามาสนับสนุน

ปัจจุบัน ความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุค่อนข้างมีความหลากหลาย และมีความเฉพาะตัว โรงพยาบาลวิมุตจึงมองหาพันธมิตรเข้ามาเสริมความแข็งแกร่ง และช่วยสานต่อแนวทางการให้บริการในศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและครอบครัว

พฤกษา ผนึก KPN SENIOR รพ.ผู้สูงวัยเพื่อการฟื้นฟู ลงทุนขยาย 6 แห่ง 600 เตียง

KPN ส่งมอบ Service Solution ให้กับสังคมอายุยืน

ด้านนายแพทย์เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เค.พี.เอ็น.ซีเนียร์ ฮอสปิตัล จำกัด กล่าวว่า ตลาดซีเนียร์แคร์เติบโตมากทั้งในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ

ในช่วง 2-3 ปีผ่านมา บริษัทได้มีการทรานส์ฟอร์มองค์กร เปลี่ยนจาก Service Provider มาเป็น Service Solution ให้กับสังคมอายุยืน (Longevity Society) ของประเทศไทยและของโลก เพื่อรองรับการเป็นหมุดหมายของการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ (Senior Destinations) ของทุกคน

โดยขยายจากการรักษาฟื้นฟู มาสู่การส่งเสริมป้องกัน เตรียมความพร้อมสู่สังคมอายุยืนที่มีสุขภาพดี ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ และมีบริการ Healthcare to Home ที่มอบบริการทางการแพทย์ถึงบ้านภายใต้แนวคิด Aging-in-place concept

โดยโจทย์ของเราคือทำอย่างไรให้ผู้สูงวัยยังแข็งแรง สุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้อย่างยาวนานที่สุดในที่พักอาศัยและในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยและเป็นมิตร หรือหากเจ็บป่วยก็สามารถดูแลรักษาและฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดค่าใช้จ่ายและตอบโจทย์ความต้องการได้ครบทุกมิติ

ซึ่งการที่พฤกษา โฮลดิ้งได้ร่วมลงทุนและเปิดโอกาสให้ได้ดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลวิมุต จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการให้บริการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดย เค.พี.เอ็น ซีเนียร์ ฮอสปิตัล กรุ๊ป จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอีโคซิสเต็ม (Ecosystem) ธุรกิจสุขภาพในกลุ่มวิมุต

โดยสามารถถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญที่มี รวมไปถึงบุคลากรที่มีคุณภาพ อีกทั้งเรายังได้รับโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลวิมุตมี


ประกอบกับโรงพยาบาลวิมุตมีศูนย์การรักษาเฉพาะทางครบครัน มีเครื่องมือแพทย์ทันสมัย ทำให้การส่งต่อการรักษาโรคซับซ้อนเป็นไปได้อย่างไร้รอยต่อ ทำให้การทำงานผสานกันได้เป็นอย่างดี เพื่อมอบบริการให้ผู้สูงวัย ถือเป็นการวางรากฐานสู่การเป็น Senior Destination ของโลกอย่างยั่งยืนในอนาคตอันใกล้นี้