พฤกษา โฮลดิ้ง เลิกกิจการบริษัทย่อย “ธุรกิจบริหารศูนย์ออกกำลังกาย”

พฤกษา โฮลดิ้ง เลิกกิจการบริษัทย่อย “คอนทัวส์เอ็กซเพรส” ธุรกิจบริการบริหารศูนย์ออกกำลังกาย ย้ำไม่มีผลกระทบต่อบริษัท ลุยชำระบัญชีตามกฎหมาย

วันที่ 26 กันยายน 2566 นางสาวรัศมี ยงรัศมีวงศ์ เลขานุการบริษัท บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัท คอนทัวส์เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จจำกัด บริษัทย่อยซึ่งบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น 50.99% ได้ทำการจดทะเบียนเลิกกิจการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566

ก่อนการจดทะเบียนเลิกกิจการ บริษัทย่อยดังกล่าวจดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบกิจการให้บริการบริหารศูนย์ออกกำลังกาย โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท

               

ทั้งนี้การเลิกบริษัทย่อยดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชำระบัญชีให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป

สำหรับราคาหุ้น PSH วานนี้ ปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือเพิ่มขึ้น 0.78% จากราคาวันก่อนหน้า