คลัง-คมนาคม เซ็นกู้ ADB 3.4 พันล้าน ในรอบ9ปี ขยายถนน4เลนเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เสร็จปี’63

คลังลงนามสัญญาเงินกู้ ADB วงเงิน 3.4 พันล้านบาท เชื่อมทางหลวง 22 สะพานข้ามโขง ขยาย 4 เลน ทางหลวง 23 เล็งยื่นรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกกู้ ADB ต่อ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การลงนามในสัญญากู้เงินธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เพื่อนำไปลงทุนในโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร ระยะที่ 2 บนทางหลวงหมายเลข 22 ช่วงอ.หนองหาน – อ.พังโคน ทางหลวงหมายเลข 22 ช่วงสกลนคร – นครพนม และทางหลวงหมานเลข 23 ช่วงร้อยเอ็ด – ยโสธร รวมระยะทาง 125 กม. โดยมีกรอบวงเงินกู้ไม่เกิน 99.40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ไม่เกิน 3,404 ล้านบาท) ถือเป็นการกู้ ADB ครั้งแรกในรอบ 8-9 ปี

หลักการที่ทำให้กู้ได้ ก็เพราะไปเจรจาว่าประเทศเราพัฒนาแล้ว หากกู้แบบเดิมทีละงวด ในบางช่วงจะประสบกับปัญหาดอกเบี้ยแพง จึงขอกู้เป็นเงินก้อนมาบริหารเองแทน ทาง ADB ก็เห็นด้วย อีกทั้งดอกเบี้ยก็ค่อนข้างถูก ระยะเวลากู้ 13 ปี ปลอดดอกเบี้ย 3 ปีแรก โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร (LIBOR) +0.5 เมื่อแปลงเป็นเงินบาทก็ใกล้เคียงกับที่จะออกพันธบัตรพอดี

ส่วนจะมีโครงการเงินอื่นๆ ที่จะขอกู้กับทาง ADB อีกหรือไม่นั้น ตอนนี้กำลังพิจารณาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันตก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-บางขุนนนท์ ระยะทาง 13.4 กิโลเมตร เงินลงทุน 1.2 แสนล้านบาท แต่ขอศึกษาในรายละเอียดก่อน

Advertisment

นายอภิศักดิ์กล่าวต่อว่า เงินกู้ทั้งหมดจะออกใน 2 เดือนนี้ กำลังรอจังหวะเบิกจ่าย จากนั้นจะทยอยเบิกจ่ายให้กระทรวงคมนาคมนำไปใช้ต่อไป

ด้านนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุว่าทางหลวงหมายเลข 22 จะมีช่วงที่เชื่อมกับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3 จ.นครพนม ซึ่งแต่เดิมจุดนี้เป็น Missing Link และมีประชาชนในพื้นที่เรียกร้องมามาก

อีกทั้ง จ.นครพนยังเป็นเมืองท่องเที่ยวด้านพุทธศาสนาที่สำคัญ จึงต้องเร่งดำเนินการ ส่วนอีกจุดหนึ่ง ทางหลวงหมายเลข 23 จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ต้องทำเป็นถนน 4 เลน แต่ยังทำได้ไม่ครบ เงินกู้ส่วนนี้จึงจะเข้ามาสนับสนุนใน 2 โครงการดังกล่าว

Advertisment

เมื่อสร้างเสร็จประมาณปลายปี 2563 จะเป็นอีกเส้นทางที่จะเชื่อมต่อแบบ East West Corridor จากจ.นครพนม มุกดาหาร ไปทาง อ.แม่สอด จ.ตาก ได้

และในอนาคตจะเชื่อมต่อกับอีกหนึ่งโครงการสำคัญ คือ โครงการรถไฟทางคู่ช่วงบ้านไผ่ – มุกดาหาร – นครพนม ระยะทาง 355 กม. เงินลงทุน 65,738 ล้านบาท มีแผนที่จะนำเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในสิ้นปีนี้พร้อมกับโครงการรถไฟทางคู่ 9 เส้นทาง โดยโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ ระยะทาง 323.10 กม. เงินลงทุน 76,978 ล้านบาท จะเสนอที่ประชุม ครม. ในสิ้นเดือน ก.ค.นี้

“การกู้ครั้งนี้เป็นผลมาจากการกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 12 เพชรบูรณ์ – หล่มสัก ซึ่งเปิดให้บริการไปเมื่อปี 2559 และทางหลวงหมายเลข 359 พนมสารคาม”

ทาง ADB จึงเห็นว่าคุณภาพการก่อสร้าง การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนและตรงต่อเวลา จึงเป็นตัวอย่างให้ประเทศอื่นๆ ที่จะขอกู้ด้วย อีกทั้งกระบวนการขั้นตอนและคุณภาพการก่อสร้างก็เป็นไปตามที่ ADB กำหนด

นายอาคมกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เป็นทางหลวง East West corridor ตอนล่าง คือทางหลวงหมายเลข 24 สายโชคชัย – เดชอุดม ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณไว้ทั้งหมดแล้ว