‘อัศวิน’ ยันทางเลียบเจ้าพระยาโปร่งใส-ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงกรณีองค์กรภาคประชาชนยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้มีการยกเลิกโครงการเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนยังไม่ครอบคลุม และต้องการให้กทม.เปิดเผยรูปแบบโครงการ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบก่อสร้างทางเดินทางจักรยานริมแม่น้าเจ้าพระยาความกว้างประมาณ 10 เมตร (ม.) เพื่อให้มีความเหมาะสม ซึ่งกทม. ได้มอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ดำเนินการออกแบบ โดยให้คำนึงถึงผลกระทบในทุกด้าน นอกจากนี้ จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อน ท่าเรือ ศาลาท่าน้ำ พื้นที่บริการสาธารณะ และ เส้นทางการเข้าถึง ระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ และส่วนประกอบอื่นๆ โดยเบื้องต้นจะเริ่มดำเนินการใน 2 ช่วง โดยช่วงแรก ฝั่งพระนคร จากสะพานพระราม 7 ถึง กรมชลประทาน สามเสน พื้นที่เขตบางซื่อและเขตดุสิต ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณโครงการ 1,770 ล้านบาท และช่วงที่ 2 จากสะพานพระราม 7 ถึง คลองบางพลัด พื้นที่เขตบางพลัด ระยะทางประมาณ 3.5 กม. งบประมาณโครงการ 2,061.5 ล้านบาท

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า เมื่อออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดจะเสร็จสิ้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 จากนั้นจะเข้าสู่การร่างประกาศข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง (ทีโออาร์) ตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (อี-บิดดิ้ง) ซึ่งในขั้นตอนประกาศทีโออาร์ กรมบัญชีกลาง จะเป็นผู้ดำเนินการ ระหว่างนั้นจะมีการเปิดเผยรูปแบบต่อสาธารณชน โดยประชาชนทุกคนสามารถเข้าดูได้ หากใครไม่พอใจหรือเกิดการคัดค้านก็สามารถปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม แต่ทุกอย่างจะต้องอยู่บนหลักการและเหตุผล

“ยืนยันว่าทุกขั้นตอนในการดำเนินการ มีความโปร่งใสและเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ขณะเดียวกัน รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ ประมาณ 10,000 ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่การดำเนินการต้องละเอียดรอบคอบ เพราะไม่อยากให้เกิดข้อติติง หรือสังคมไม่พอใจ และหากตัวเองยังไม่ถูกปลดจากตำแหน่งเสียก่อน ก็คงจะเริ่มก่อสร้างในยุคสมัยผู้ว่าฯอัศวิน” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว.

ที่มา มติชนออนไลน์