ทุ่ม 4.5 พันล้าน ลุยถนนเลียบทะเล หนุนเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว “ระยอง”

ลุยเฟส 2 - กรมทางหลวงชนบทเตรียมพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือถนนเฉลิมบูรพาชลทิตเฟสที่ 2 ระยะทาง 95 กม. ตั้งแต่อ.แกลง ถึง อ.บ้างฉาง กระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวภาคตะวันออก ระยองจันทบุรี ตราด

กรมทางหลวงชนบทลุย “ถนนเลียบหาดทะเลตะวันออก” เฟส 2 ระยะทาง 95 กม. วงเงิน 4.5 พันล้าน ปักหมุด “อนุสาวรีย์สุนทรภูู่-สนามบินอู่ตะเภา” หนุนการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ปีหน้าขออนุมัติ EIA

แหล่งข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า กรมมีแผนจะก่อสร้างโครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต) ระยะที่ 2 ช่วง อ.แกลง-อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ระยะทาง 95 กม. วงเงินก่อสร้าง 4,500 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564 และเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อนุมัติต่อไป

“ถนนสายนี้จะต่อเชื่อมกับระยะที่ 1 ที่กรมดำเนินการเสร็จแล้วที่ จ.ระยอง จันทบุรี ตราด จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก”

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า แนวเส้นทางระยะที่ 2 จะเริ่มจากอนุสาวรีย์สุนทรภู่ อ.แกลง จ.ระยอง ผ่านแหลมแม่พิมพ์ สวนสน บ้านเพ ก้นอ่าว หาดแม่รำพึง แหลมรุ่งเรือง หาดแหลมเจริญ หาดแสงจันทร์ หาดสุชาดา หาดทรายทอง หาดพยูน และหาดพลา ซึ่งจุดสิ้นสุดโครงการอยู่ที่ อ.บ้านฉาง และใกล้กับสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ ได้แก่ 1.ระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งภายในโครงการได้รับการปรับปรุงให้สามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 2.สามารถแก้ไขปัญหาการจราจร ทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทาง รองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในอนาคต

3.เพิ่มเส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาเมืองที่มีความสำคัญ จำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

4.สามารถรองรับการเติบโตของสนามบินอู่ตะเภา และการท่องเที่ยวในระดับสากล (world class) รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จะมีเส้นทางจักรยาน และการลดการใช้พลังงาน

5.เพิ่มขีดความสามารถการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และ 6.สามารถแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล อันเกิดจากการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำลงในทะเล และการขุดลอกทรายบริเวณชายฝั่งทะเล รวมทั้งเพื่อให้มีรูปแบบการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่เหมาะสมในรูปแบบเดียวกัน

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแนวเส้นทางพาดผ่านในหลายพื้นที่ ในการดำเนินโครงการดังกล่าวจะดำเนินการตามแนวพาดผ่านหลายพื้นที่ และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงานในการพัฒนาหรือก่อสร้างถนนในอนาคต ทั้งนี้ มีหน่วยงานหลักร่วมดำเนินการเป็นการเฉพาะ

ประกอบด้วย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง, สำนักงานจังหวัดระยอง 4, แขวงทางหลวงระยอง, แขวงทางหลวงชนบทระยอง, องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง, การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา, เทศบาลตำบลสุนทรภู่, เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด, เทศบาลตำบลเพ, องค์การบริหารส่วนตำบลเพ, องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง, เทศบาลตำบลเชิงเนิน, เทศบาลนครระยอง, เทศบาลตำบลเนินพระ, เทศบาลเมืองมาบตาพุด, เทศบาลเมืองบ้านฉาง, เทศบาลตำบลบ้านฉาง และเทศบาลตำบลพลา

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ