อธิรัฐ สั่งเพิ่มความถี่เรือแสนแสบช่วงเร่งด่วน จำกัดผู้โดยสารขึ้น-ลงเรือ

“อธิรัฐ” สั่ง “เจ้าท่า” เพิ่มความถี่เรือคลองแสนแสบจาก 5-7 นาที/ลำ เป็น 2-3 นาที/ลำ ชี้เพื่มเที่ยวเรือ/วันแล้ว 99 เที่ยว เข้มจำกัดผู้โดยสาร-ตรวจอุณหภูมิก่อนขึ้นเรือ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามภาพที่ปรากฎในสื่อ มีประชาชนผู้ใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความกังวลต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 ในเวลานี้

กรมเจ้าท่า (จท.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลเรือโดยสาร ได้มีมาตรการดูแลผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งมาตรการ Social Distancing, Cleaning และการเพิ่มจำนวนเที่ยวเรือเป็นวันละ 99 เที่ยว แต่ด้วยจำนวนผู้โดยสารโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน ตั้งแต่ 07.00 – 08.30 น. ที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้สั่งการด่วนที่สุดให้กรมเจ้าท่าเพิ่มเติมมาตรการให้เข้มงวดยิ่งขึ้น

1.ให้ควบคุมกำกับเรือโดยสารคลองแสนแสบ โดยประสานผู้ประกอบการให้เพิ่มเที่ยวเรือในช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้า 07.00-08.30 น. และช่วงเวลาเย็น 16.30-18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณผู้โดยสารหนาแน่น โดยเพิ่มความถี่เรือเข้ารับ-ส่ง ผู้โดยสารจากปกติ 5-7 นาที/ลำ เป็น 2-3 นาที/ลำ เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารหนาแน่น ลดความแออัดทั้งในเรือและบนท่าเรือ และให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่าง และกำชับพนักงานขนส่งประจำท่าและชุดสายตรวจแสนแสบให้ควบคุมเข้มงวดมากขึ้น

2.กำหนดให้พนักงานขนส่งประจำท่าปลายทางต้องประสานกับพนักงานปล่อยเรือจากท่าเทียบเรือต้นทางหรือผู้ควบคุมเรือ เพื่อให้ทราบจำนวนผู้โดยสารที่จะขึ้นจากเรือ เพื่อให้สามารถจัดการจำนวนผู้โดยสารที่จะลงเรือได้

3.ให้ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิบนท่าเรือ เช่น ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ, ท่าเรือประตูน้ำสายใน, ท่าเรือประตูน้ำสายนอก, ท่าเรืออโศก และท่าเรือวัดศรีบุญเรือง ซึ่งเป็นจุดหลักที่ผู้โดยสารขึ้น-ลง เรือ และมีผู้โดยสารหนาแน่นในช่วงเร่งด่วนเช้า-เย็น ผลการปฏิบัติ และผู้โดยสารทุกคนต้องวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองก่อนลงเรือ

4.ให้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตลอดเวลาขณะโดยสารเรือ และขณะรอขึ้น-ลงเรือ และมีการให้เว้นระยะห่าง Social distancing ทั้งในเรือและบนท่าเรือตลอดเวลา

5.ให้กวดขันจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การฆ่าเชื้อโรคทุกท่าเรือทั้ง 28 ท่าเรือ ต้องมีพร้อมให้บริการตลอดเวลา


6.ให้ผู้ประกอบการเรือโดยสารเข้มงวดกวดขันตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน การทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ทั้งในสำนักงาน บนท่าเรือและในเรือเป็นประจำ

7.พนักงานขนส่งประจำท่าต้องปฏิบัติตามมาตรการปัองกันโควิด-19 ขณะปฏิบัติงานและการดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยบริเวณท่าเทียบเรือ และพื้นที่หลังท่าเป็นประจำทุกวัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ