ปตท.สผ. เตรียมพร้อมจัดงานประชุมและการแสดงเทคโนโลยีปิโตรเลียมระดับโลก IPTC 2023

ปตท.สผ.

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เตรียมเป็นจ้าภาพจัดงานประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ ครั้งที่ 15 (International Petroleum Technology Conference หรือ IPTC 2023) ต้อนรับบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมพลังงาน กว่า 50 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุม ระดมความคิดเห็น ร่วมกันแก้ปัญหา และเตรียมพร้อมรับกับความท้าทายของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน รวมทั้ง ค้นหาแหล่งพลังงานรูปแบบใหม่ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อโลกที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Balancing the Energy Landscape through Innovation and Sustainability”

ภายในงาน ยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม กว่า 300 ผลงาน รวมทั้ง ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน กว่า 50 บูธ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และอาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ และเข้าชมนิทรรศการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ มุมมอง และประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงาน เพื่อก้าวสู่การเป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ในอนาคต

IPTC 2023 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกกว่า 3,500 คน สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://2023.iptcnet.org/

งานประชุม IPTC จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสมาคมชั้นนำ 4 แห่ง ได้แก่ The American Association of Petroleum Geologists (AAPG), The European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE), The Society of Exploration Geophysicists (SEG) และ The Society of Petroleum Engineers (SPE) โดยมีบริษัทพลังงานต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมดังกล่าวเป็นครั้งที่ 3