เอไอเอ ประเทศไทย จัดงาน Recruitment Kickoff 2024 

เอไอเอ ประเทศไทย จัดงาน Recruitment Kickoff 2024

เอไอเอ ประเทศไทย จัดงาน Recruitment Kickoff 2024 มุ่งยกระดับการสร้างตัวแทน สู่การเป็น  AIA Financial Advisor (AIA FA) ที่ปรึกษามืออาชีพ ด้านประกันชีวิต การเงินและสุขภาพ

เอไอเอ ประเทศไทย ผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ จัดงาน Recruitment Kickoff 2024 “ยกระดับการสร้างตัวแทนอย่างไร ให้เท่าเทรนด์อายุยืนยาว” เดินหน้าสร้างตัวแทนคุณภาพเพื่อส่งมอบการดูแลและการบริการเหนือระดับให้แก่คนไทยทั่วประเทศ พร้อมยกระดับตัวแทนประกันชีวิตของไทย ให้ก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ ด้านประกันชีวิต การเงินและสุขภาพ หรือ AIA Financial Advisor (AIA FA) เพื่อมอบคำปรึกษาและการวางแผนทางการเงินให้คนไทยได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ เตรียมความพร้อมเพื่อการมีอายุที่ยืนยาวอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง

ในงาน Recruitment Kickoff 2024 ยังได้ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาด้านการเงินมืออาชีพ ร่วมบรรยายพร้อมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและติดอาวุธความรู้ให้แก่เหล่าที่ปรึกษาด้านประกันชีวิต การเงินและสุขภาพของเอไอเอ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในสายอาชีพ ตลอดจนยังมีพิธีมอบรางวัล Career Achievement Bonus ประจำปี 2566 ให้แก่ AIA FA ที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจในการปฎิบัติงานของเหล่า AIA FA ให้มีพลังในการออกไปช่วยผลักดัน ให้ทุกคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’

นายณัฐพิสิษฐ์ ครุฑครองชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เอไอเอ ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับโปรแกรม AIA FA มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เราเริ่มโปรแกรมนี้ขึ้นมาในปี 2552 โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพตัวแทนให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านประกันชีวิต การเงินและสุขภาพมืออาชีพ เพื่อพร้อมส่งมอบบริการ คำปรึกษา และการเป็นพาร์ทเนอร์ในด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพการเงินให้กับคนไทย ให้คนไทยทั่วประเทศได้มีความพร้อมในการที่จะมีอายุยืนยาวขึ้นในอนาคต ซึ่งจากการคาดการณ์ขององค์การสหประชาชาติและข้อมูลจากนักวิชาการ ได้แสดงให้เห็นว่า มีความเป็นไปได้อย่างสูงที่คนไทยจะมีอายุขัยเฉลี่ยถึง 100 ปี

ดังนั้น การเตรียมตัววางแผนเพื่อให้ช่วงชีวิต 10 ปีสุดท้ายไม่ต้องลำบากหรือเป็นภาระของลูกหลานนั้น ถือเป็นเรื่องจำเป็นและเร่งด่วนอย่างยิ่ง เพราะด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวล้ำ ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อของค่ารักษาพยาบาล ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่เบียดเบียนความสุขในชีวิตของเรา หากต้องมีอายุที่ยืนยาวไปถึง 100 ปี เอไอเอ ในฐานะที่เราเป็นผู้นำในด้านประกันชีวิตและสุขภาพ อีกทั้งเรายังมีพลังตัวแทนที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทย เราจึงไม่นิ่งนอนใจที่จะพัฒนาคุณภาพและความสามารถของตัวแทนเอไอเอ ให้พร้อมสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน ที่จะสามารถช่วยคนไทยวางแผนชีวิตได้อย่างรอบด้าน ด้วยโปรแกรมการอบรมและพัฒนา AIA FA ที่เข้มข้น ตลอดจนทีมฝึกอบรมมืออาชีพของเอไอเอ และรุ่นพี่ที่จะคอยให้คำแนะนำไปตลอดเส้นทางในอาชีพ และที่สำคัญเรามี Career Achievement Bonus ที่เสมือนเป็นแรงกระตุ้นให้ AIA FA ทุกคนพิชิตเป้าหมายได้สำเร็จ ซึ่งเอไอเอ เรามีพันธกิจใหญ่ที่ชัดเจน คือการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”