รมว.สุชาติ มอบที่ปรึกษา ลุยซีคอนบางแคและสายใต้ใหม่ ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิดผู้ประกันตน ม.33

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มาฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนซีคอนบางแคและอาคารเอสซีพลาซ่า (สายใต้ใหม่)

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 สำหรับผู้ประกันตนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนซีคอนบางแคและอาคารเอสซีพลาซ่า (สายใต้ใหม่) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 6 มีศักยภาพการฉีดวันละ 1,000 คน มีทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกรจากโรงพยาบาลบางปะกอก 8 เป็นผู้ดำเนินการ

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า ตามที่ รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงาน และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายสำนักงานประกันสังคม บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงการคลัง โดยธนาคารกรุงไทย และสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้กระจายออกสู่วงกว้างทั้งในโรงงาน และสถานประกอบการ ในเบื้องต้นได้กำหนดจัดการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากสถานประกอบการจำนวน 24,000 กว่าแห่งทั่วกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่
7 -26 มิ.ย.64 ซึ่งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 ได้จัดเตรียมสถานที่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อุปกรณ์ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม 23 แห่ง โดยมีศักยภาพในการฉีดได้วันละ 50,000 คน ซึ่งทุกศูนย์ให้บริการระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้ให้ฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการแต่ละแห่งสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนและแจ้งความประสงค์ผ่านระบบ e-service ของสำนักงานประกันสังคมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จากนั้นสำนักงานประกันสังคมได้จัดลำดับคิวการฉีดวัคซีนให้สถานประกอบการแต่ละแห่ง และแจ้งกลับไปยังสถานประกอบการ เพื่อให้ฝ่ายบุคคลของแต่ละสถานประกอบการแจ้งให้พนักงานของตนเองทราบเพื่อให้เข้ารับการฉีดตามลำดับคิว นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทยยังได้ส่ง SMS แจ้งวัน เวลา สถานที่และลำดับคิวการฉีดให้แก่ผู้ประกันตนแต่ละรายอีกทางหนึ่งด้วย เพื่ออำนวยความสะดวก ลดความแออัด และสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนตามจุดที่สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดไว้ทั้งสิ้น 45 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร“ในวันนี้ ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และก้าวข้ามสถานการณ์โควิด-19 ไปด้วยกัน”นางธิวัลรัตน์ กล่าวในท้ายสุด


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ