“Innovation Marketing” UV Care254 Airflow สูตรสำเร็จสร้างแบรนด์ โซล-เอ็น

โซล-เอ็น ทำการตลาดเชิงรุกรอบทิศทาง ประกาศกร้าว… ผลิตภัณฑ์ Made in Thailand จะสร้างชื่อให้ประเทศไทย ผลิตเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศนวัตกรรม UV Care254 Airflow ที่ผลิตคิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ไทย ผ่านการทดสอบจากสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ Intertek รวมทั้งสถาบันระดับชาติอีก 5 แห่ง ทดสอบถึงประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคและความปลอดภัยในการใช้งาน ทำให้อากาศสะอาด ตัวช่วยในยุคโควิด Home Isolation และเสริมทัพความมั่นใจในกิจการภาคธุรกิจร้านค้า ภายใต้นโยบายรัฐ Covid Free Setting รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงให้กับวงการแพทย์รับมือสู้กับโควิด-19

นายฐิติวัฒน์ บรรจงกาลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กู๊ดเทค อินโนเวชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่าย (Distributor) และทำการตลาดโซล-เอ็น เปิดเผยว่า เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ไม่ใช่เรื่องใหม่ในโรงพยาบาล และการแพทย์ แต่เป็นเรื่องใหม่ของภาค Consumer ที่เมื่อเจอกับการระบาดของเชื้อไวรัส โรคอุบัติใหม่ รวมถึงโควิด-19 ทำให้นักวิทยาศาสตร์ไทย ได้นำเรื่องนวัตกรรม การฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ที่เป็นมาตรฐานในวงการแพทย์ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์การฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ที่ทำให้อากาศสะอาด ปลอดภัยต่อการใช้งานทั้งคนและสัตว์ และได้ผ่านการทดสอบทั้งในห้องปฏิบัติการและสถานที่การใช้งานจริง ว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคในอากาศและไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โซล-เอ็น ผ่านการทดสอบ จากสถาบันระดับชาติกว่า 5 แห่ง ได้แก่ ไบโอเทค หรือศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC), สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยผลการทดสอบทั้งหมดได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้า และบริการ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นอกจากนี้ยังได้ทำการทดสอบเพิ่มเติมในเรื่องการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาในอากาศ ที่สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันมาตราฐาน Intertek ซึ่งทดสอบในสถานที่การใช้งานจริงอีกด้วย จึงมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคในอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง

ทางด้านการทำตลาด และสร้างแบรนด์ เน้นเรื่อง Innovation Marketing ใช้นวัตกรรมคนไทยเพื่อคนไทยมาสร้างแบรนด์ คิดค้นพัฒนาจากนักวิทยาศาสตร์ไทย มั่นใจว่า จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างแน่นอน มีหลายประเทศสนใจและติดต่อเข้ามา เช่น เวียดนาม บาห์เรน รัสเซีย เยอรมัน และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เราส่งเครื่องไปทดสอบ ซึ่งเร็ว ๆ นี้จะได้ใบ CE รับรองมาตรฐานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะทำให้การส่งออกมีความมั่นใจมากขึ้น และกำลังจะได้ made in Thailand ออกโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

นายฐิติวัฒน์ กล่าวถึงตลาดในประเทศว่า Position สินค้ากลุ่มเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ เราวางตัวเองเป็น Hi Performance ภายใต้สโลแกน 3S Super Power การฆ่าเชื้อโรคในอากาศด้วยรังสี UVC จะฆ่าเชื้อได้ดี ต้องมี UV Dose ที่สูงมาก ๆ ซึ่ง UV Care254 Airflow มีประสิทธิภาพสูงสามารถฆ่าเชื้อโรคได้มากกว่า 90% ภายใน 1.6 วินาที ที่อุโมงค์อาบรังสีสิทธิบัตรเฉพาะ โซลเอ็น เทค ก็ฆ่าเชื้อได้ถือว่ารวดเร็ว, Super Safety ด้วยโครงสร้างของ UV Care254 Airflow ที่มีโครงสร้างป้องกันถึง 2 ชั้น ด้วยเหล็กและอะคริลิก ที่ผ่านการทดสอบจากสถาบันระดับชาติว่าปลอดภัยต่อการใช้งานทั้งคนและสัตว์ ไม่มีรังสีอันตรายเล็ดลอดออกมาระหว่างการใช้งาน, Super Health ทำให้อากาศบริสุทธิ์ สะอาด ปลอดเชื้อ ปลอดภัย เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็น User ทั่วไปที่เป็นประชาชน รองลงมาเป็นกลุ่มธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น


“ตอนนี้เราเน้นภาคธุรกิจมากขึ้น เพราะกำลังจะเปิดเมือง เป็นไปตามนโยบายรัฐเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย Covid Free Setting และที่จะเร่งเข้าไปก็คือจะไปช่วยเสริมกำลังให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าในโรงพยาบาล ยังช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ โดยประสิทธิภาพของเครื่อง UV Care254 Airflow แบรนด์ โซล-เอ็น รองรับพื้นที่ได้สูงสุด 85 ตารางเมตร”

 

และเนื่องจากสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลาย นายฐิติวัฒน์ กล่าวเพิ่ม การทำ Home Isolation ที่บ้าน ยังมีจำนวนมาก เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศจะช่วยได้มาก โดยโควิด เป็นการแพร่เชื้อในอากาศ การป้องกันค่อนข้างยาก การพูดคุยละอองฝอยก็ลอยอยู่ในอากาศ เราเป็นเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ ฉะนั้น จะได้ประโยชน์ในตัวผู้ป่วยเอง ที่จะมีอากาศปลอดเชื้อ อากาศสะอาด อยู่ในสภาวะที่ดี ช่วยระบบทางเดินหายใจ ค่าออกซิเจนดีขึ้น ไม่เหนื่อยมาก และลดการแพร่กระจายเชื้อให้คนรอบข้างและคนในครอบครัวอีกด้วย ซึ่งมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับเครื่องฟอกอากาศ​ ที่จะกรองและดักเชื้อโรค แต่เชื้อโรคไม่ได้ถูกทำลาย ถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยน ผู้เปลี่ยนก็มีความเสี่ยงติดเชื้อ และเวลานำไปทิ้งก็เป็นขยะติดเชื้อ ในขณะที่เครื่อง UV Care254 Airflow แบรนด์ โซล-เอ็นไม่ทิ้งสารปนเปื้อน มีอายุการใช้งานของหลอด 8,000 ชั่วโมง ตัวเครื่องอายุการใช้งาน 5 ปี ใช้งานง่ายเสียบปลั๊ก ใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยเพียง 40 บาทต่อเดือน”

ปัจจุบัน เรามีดีลเลอร์ กว่า 15 ราย แบ่งเป็น B2C 80% ที่เหลือเป็น B2B ระดับราคา B2C อยู่ที่ 22,900 -25,900 บาท B2B ราคา 40,000– 50,000 บาท และเครื่อง expert solution ราคา 70,000 -90,000 บาท คาดว่า ช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี B2B น่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ในสัดส่วน 50:50 ตั้งเป้ารายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 270 ล้านบาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ