สุดตื้นตัน เปิดใจช่างฝีมือขอถวายงานแทงหยวกประดับพระจิตกาธานสุดความสามารถ สมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง นายสวน หนุดหละ อายุ 54 ปี ช่างแทงหยวกจาก จ.สงขลา คณะจัดทำเครื่อสดประดับจิตกาธาน ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เข้าร่วมจัดทำเครื่องสด รับผิดชอบในส่วนงานแทงหยวกชั้นรัดเอวและลายเสาเล็ก ชั้นเรือนฟืน เปิดเผยด้วยน้ำเสียงปลื้มปีติว่า ก่อนหน้านี้เคยมีโอกาสได้ถวายงานแทงหยวกในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี มาแล้ว

สำหรับครั้งนี้รู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นช่างแทงหยวกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9 ซึ่งตนมีความรักและศรัทธาอย่างหาที่สุดมิได้ เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ให้ และไม่ถือพระองค์ ทรงเป็นต้นแบบให้คนหันกลับสนใจฟื้นฟูและร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีโบราณ

“สำหรับงานแทงหยวกเป็นวิถีที่สืบทอดกันมาของแต่ละพื้นที่ของจังหวัดสงขลามีเอกลักษณ์การแทงลวดลายกนกที่รวดเร็วและแม่นยำ แต่ครั้งนี้ไม่ได้นำเอาลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่เข้ามาใช้ เนื่องจากต้องใช้ตามราชสำนัก ซึ่งช่างแทงหยวกที่มาร่วมในครั้งนี้ ได้คัดเลือกจากช่างแทงหยวกผู้ที่มีคุณธรรม และจริยธรรม ส่วนความชำนาญเป็นเพียงส่วนประกอบ ผู้ที่ร่วมงานนี้ต้องมีความรักและศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์

วิริยะ สุสุทธิ

โดยงานแทงหยวกในชั้นรัดเอว และชั้นเรือนฟืนบริเวณเสาเล็ก ซึ่งต้องแทงหยวกลายเถาไขว้เลขเก้าไทยนี้ที่รับผิดชอบนี้ เป็นลวยลายใหม่ที่ช่างราชสำนักออกแบบขึ้นมา เพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงได้ฝึกซ้อมมาบ้างแล้ว โดยใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ด้วยการเริ่มเขียนลายแล้วเริ่มฝึกแทงหยวกตามจนชินมือ แน่นอนว่าต้องมีความละเอียดในเรื่องความกว้าง ยาว และขนาดของลวดลาย ส่วนการทำงานถวายครั้งนี้ ผมมีความตั้งใจและมั่นใจอย่างเต็มร้อยที่จะทำงานถวายอย่างสุดความสามารถ” ตัวแทนช่างแทงหยวกจากสงขลา กล่าวด้วยน้ำเสียงปลื้มปีติ”

ด้าน นายวิริยะ สุสุทธิ อายุ 47 ปี หัวหน้าคณะสกุลช่างแทงหยวกเพชรบุรี เปิดเผยว่า ได้รับสืบทอดวิชาความรู้การแทงหยวกมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ ซึ่งคุณพ่อเป็นผู้รวบรวมช่างแทงหยวกเพชรบุรีไว้ ส่วนตัวฝึกแทงหยวกมาตั้งแต่เด็กๆ และมีโอกาสถวายงานแทงหยวกมาแล้วถึง 3 งานตั้งแต่งานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี งานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และงานพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สำหรับครั้งนี้มีช่างแทงหยวกเพชรบุรีมาถวายงานจำนวนทั้งสิ้น 15 คน รับผิดชอบแทงหยวกในส่วนชั้นเรือนยอดฉัตร 9 ชั้น โดยมีช่างแทงหยวกประจำสำนักพระราชวัง เป็นผู้ดูแลและแจกจ่ายลวดลายให้ช่างแต่ละคนรับผิดชอบ

สวน หนุดหละ

“ที่ผ่านมาทุ่มเทถวายงานแทงหยวกในงานพระบรมศพและพระศพอย่างสุดฝีมือ เพื่อถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ แต่ครั้งนี้แม้ไม่อยากถวายงานแบบนี้ แต่ที่สุดแล้วก็ต้องทำด้วยความตั้งใจอย่างหาที่สุดมิได้ โดยตั้งแต่ได้รับมอบหมายงานแทงหยวกมาตัวเอง และช่างแทงหยวกเพชรบุรีทุกคนได้ปรึกษาหารือกันมาโดยตลอด รวมถึงทดสอบและฝึกซ้อมให้มาก เพื่อให้งานออกมาสมพระเกียรติมากที่สุดด้วย” นายวิริยะกล่าว

 


ที่มา : ข่าวสดออนไลน์