เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ภายใน 31 มี.ค. เช็กวิธี-สถานพยาบาลที่นี่

ประกันสังคม

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ภายใน 31 มีนาคม 2567 เช็กวิธี-สถานพยาบาลที่นี่ ยื่นได้ผ่าน 3 ช่องทาง ตั้งแต่วันนี้

วันที่ 4 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถแจ้งขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2567 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งในปี 2567 มีสถานพยาบาลให้บริการทางการแพทย์จำนวน 267 แห่ง แยกเป็นสถานพยาบาลภาครัฐจำนวน 170 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชนจำนวน 97 แห่ง

การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีสามารถเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สามารถใช้สิทธิเปลี่ยนเพราะเหตุจำเป็นเมื่อไหร่ก็ได้ เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ทำงานประจำ หรือพิสูจน์ทราบว่าผู้ประกันตนไม่ได้มีการเลือกสถานพยาบาลด้วยตนเอง ให้สามารถยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดเหตุ

ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาล

การตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ผู้ประกันตนสามารถสอบถามจากนายจ้าง/เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ในหัวข้อ “ดาวน์โหลด” เลือก “ข้อมูลสถานพยาบาล” (เป็นการเปิดไฟล์ PDF ผ่านหน้าเว็บประกันสังคม) หรือทางสายด่วน 1506

ซึ่งในปี 2567 มีสถานพยาบาลให้บริการทางการแพทย์จำนวน 267 แห่ง แยกเป็นสถานพยาบาลภาครัฐจำนวน 170 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชนจำนวน 97 แห่ง

โดยการเปลี่ยนสถานพยาบาลในแต่ละครั้งนั้น ขอแนะนำให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเอง และให้คำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจ และประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์ และสถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว และมีจำนวนผู้ประกันตนไม่เกินตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

วิธีเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่าน 3 ช่องทาง

1.ยื่นผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก กด “ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล” เลือกเหตุผลการเปลี่ยน เลือกสถานพยาบาลใหม่ที่ต้องการ กดยอมรับข้อตกลงพร้อมบันทึก

2.ทำรายการผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ โดยเพิ่มเพื่อน @ssothai (สำนักงานประกันสังคม) เลือก “ข้อมูลของผู้ประกันตน” พร้อมกรอกข้อมูลเพื่อเข้าระบบหรือสมัครสมาชิก เลือกไปที่เมนู “เปลี่ยนสถานพยาบาล” เลือกเหตุผลการเปลี่ยน เลือกสถานพยาบาลใหม่ที่ต้องการ แล้วกดยอมรับข้อตกลง พร้อมยืนยัน

3.ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ

(หากผู้ประกันตนยื่นเรื่องเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นแล้วไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมอีก)

เช็กผลเปลี่ยนสถานพยาบาล

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งทำงานกับนายจ้าง สำนักงานประกันสังคมจะแจ้งผลการเปลี่ยนเลือกสถานพยาบาลผ่านนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 39 จะแจ้งเป็นหนังสือ หรือ SMS หรือสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่ www.sso.go.th หรือแอด Line @ssothai

หรือติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือเช็กจากเครื่อง Smart Kiosk ของกระทรวงมหาดไทย หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคม หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้ กรณีผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพ