TKC ผดุงศาสนา นำเทคโนโลยีพัฒนาวัดศรีสุพรรณ

พระอุโบสถเงิน
พระอุโบสถเงิน
คอลัมน์ : CSR Talk

สืบเนื่องมายาวนานที่ “พุทธศาสนิกชน” มักจะอาศัย “วัด” เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ทั้งวัดวาอารามต่าง ๆ ทั่วประเทศยังเป็นบ่อเกิดของศิลปวิทยาการต่าง ๆ อีกด้วย ผลเช่นนี้ จึงทำให้ “สยาม เตียวตรานนท์” กรรมการผู้จัดการ บมจ.เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส (TKC) เชื่อว่าการที่คนไทยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนา เพราะนอกจากจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ยังเป็นรากฐานมรดกทางวัฒนธรรม และเป็นบ่อเกิดแห่งการศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม จนก่อให้เกิดศิลปวิทยาการต่าง ๆ

เพราะ “วัด” เป็นศูนย์กลางในการอบรมสั่งสอนจริยธรรมของคนในสังคม

บริษัททีเคซีเห็นความสำคัญของวัดดังที่กล่าวมา จึงร่วมพัฒนา “วัดศรีสุพรรณ” ที่ตั้งอยู่ถนนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นวัดทันยุคทันสมัย และมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดศรีสุพรรณเป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา งานหัตถกรรมเครื่องเงินที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ทั้งยังเป็นอาชีพหล่อเลี้ยงชุมชนวัวลายมาถึงปัจจุบัน ยาวนานกว่า 700 ปี

TKC จัดหาทุนและร่วมบริจาคในการสร้างศาลารายของวัดจำนวน 3 หลัง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทดแทนศาลารายหลังเก่าที่สร้างด้วยไม้อยู่ในสภาพทรุดโทรมมีปลวกขึ้น อาคารทั้ง 3 หลังที่สร้างขึ้นใหม่นี้จะใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ คือเป็นทั้งที่รับรองประชาชนที่มาวัด เป็นที่สวดมนต์และฝึกสมาธิของผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัด

ปัจจุบันอาคารทั้ง 3 หลังนี้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย และเปิดใช้งานแล้ว นอกจากนี้ ยังสร้างหอระฆัง หอฆ้อง หอกลอง รวมไปถึงซุ้มประตูโขงของวัดอีกด้วย พร้อมกับติดตั้งระบบกล้อง 3 มิติ และกล้องวงจรปิดทั่วบริเวณวัดจำนวน 27 ตัว มูลค่าหลายแสนบาท

“เดิมทีเดียวผมและครอบครัวมาเที่ยวที่วัด ได้เห็นงานหัตถกรรมเครื่องเงินของที่นี่ รวมทั้งได้สนทนากับท่านเจ้าอาวาส ซึ่งมีความตั้งใจในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาอันล้ำค่านี้ไว้ จึงเห็นว่าหากเราสามารถนำเทคโนโลยีที่เรามีมาช่วยพัฒนาวัด ก็ยิ่งทำให้งานเผยแพร่ความรู้ทั้งในเรื่องของวิถีชุมชนและเรื่องธรรมะขยายไปได้ไกลมากยิ่งขึ้น

ตอนนี้ทยอยทำและติดตั้งระบบต่าง ๆ พร้อมก่อสร้างอาคารตามความต้องการของวัดเกือบเสร็จหมดแล้ว ผมเองไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ แต่สามารถช่วยได้ในเรื่องเทคโนโลยี และผมก็เชื่อว่าการพัฒนานั้นไม่ใช่ทางด้านวัตถุอย่างเดียว ต้องอาศัยพัฒนาด้านจิตใจควบคู่ไปด้วย เพื่อให้จิตใจบริสุทธิ์ ส่งผลให้เป็นคนจิตใจดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เมื่อคนในชาติมีความสุข ประเทศก็จะพัฒนาอย่างยั่งยืน”

“พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ” เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ กล่าวว่า ทางวัดได้ใช้อาคารศาลารายที่สร้างใหม่เป็นอาคารอเนกประสงค์ โดยหลังหนึ่งใช้เป็นอาคารรับรองแขกผู้ใหญ่ของวัด รวมถึงประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัด อีกหลังใช้เป็นที่เรียนธรรมะ และฝึกสมาธิสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม

หลังที่สามเป็นห้อง VR สำหรับนักท่องเที่ยว หรือโยมผู้หญิงที่ไม่สามารถขึ้นไปบนพระอุโบสถเงินได้ เพราะห้ามผู้หญิงเข้า ก็จะให้นั่งรอที่ศาลานี้ โดยห้องวีอาร์ดังกล่าว บริษัททีเคซีสนับสนุนทำเป็นระบบ VR (virtual reality) ผู้ที่นั่งอยู่ในห้องจะสามารถมองเห็นภาพภายในพระอุโบสถแบบสมจริงผ่านกล้องและจอที่ติดตั้งไว้ เหมือนได้เดินเข้าไปในพระอุโบสถด้วยตัวเอง

“พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ” ยังกล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกันทางวัดจัดโครงการ “Monk Chat and Meditation” ให้กับฝรั่งชาวต่างชาติที่สนใจเรียนธรรมะและสมาธิ ตอนนี้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น เทคโนโลยีเหล่านี้จึงมีประโยชน์และช่วยทางวัดได้มาก

สำหรับ “วัดศรีสุพรรณ” จังหวัดเชียงใหม่ สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2043 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา-วัฒนธรรม และเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านเชิงประวัติศาสตร์ชุมชน มีงานหัตถกรรมเครื่องเงินภูมิปัญญาล้านนาและวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนวัวลายที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ทั้งในรูปแบบเครื่องประดับ ของใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอุโบสถวัดที่ทำด้วยเงินผสมดีบุก ถือว่าเป็น “อุโบสถเงิน” หลังแรกของโลก และเป็น unseen แห่งหนึ่งที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของจังหวัดเชียงใหม่


อีกทั้งยังมีพระเจดีย์ธาตุเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี ที่ก่อนหน้านี้มีข่าวพังทลายลงมาเกือบทั้งองค์ ซึ่งขณะนี้กรมศิลปากรเข้าไปตรวจสอบ และอยู่ระหว่างการบูรณะให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิม