ศศินทร์ชู IDEALS พร้อมเปิดศูนย์หนุนกลุ่มคน Neurodiversity เข้าถึงงาน

ศศินทร์เปิดศูนย์ NWRC

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) ประกาศใช้นโยบายสนับสนุนความหลากหลาย การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม และความเสมอภาค หรือ IDEALS (inclusion, diversity, equity, and access to learning at Sasin)

วันที่ 9 มีนาคม 2566 ในการนี้ ศศินทร์ยังร่วมกับสเตปส์ (Steps) ทีมผู้เชี่ยวชาญ นักบำบัด ผู้ฝึก เพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถสร้างความหลากหลายในการจ้างงานยิ่งขึ้น เปิดตัว Neurodiversity at Work Research Centre (NWRC) ศูนย์วิจัยแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยบุคคลที่มีความแตกต่างทางการรับรู้ได้มีโอกาสเข้าถึงการทำงาน

“ศ.ดร.เอียน เฟนวิค” ผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ศศินทร์เชื่อว่าความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ความเป็นเลิศด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังอยู่ที่การสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนความหลากหลาย การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม และการเชื่อมโยงระหว่างกัน

“นโยบาย IDEALS แสดงถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ยอมรับความแตกต่างและการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม เรามีความภูมิใจที่จะได้เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ที่ประกาศใช้นโยบายสนับสนุนความหลากหลาย การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม และความเสมอภาค”

“ผศ.ดร. ดรูว์ บี. มัลลอรี่” (Drew B. Mallory) ผู้อำนวยการ NWRC และ Inclusion Ambassador ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงความมุ่งมั่นของศศินทร์ในการชูนโยบาย IDEALS รวมถึงการก่อตั้งศูนย์ NWRC ว่า IDEALS เกิดจากความตั้งใจของศศินทร์ที่จะสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมให้มากขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียน การทำธุรกิจ และในชุมชน

Advertisment

“ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกชี้ให้เห็นว่าประมาณ 15% ของจำนวนประชากรโลก หรือประมาณ 1 พันล้านคน เป็นบุคคลที่มีความพิการในแบบใดแบบหนึ่ง รวมถึงกลุ่มออทิสติก ดาวน์ซินโดรม และผู้ที่มีความแตกต่างทางการรับรู้แบบอื่น ๆ สำหรับในประเทศไทย”

“บุคคลที่มีความแตกต่างทางการรับรู้มักมีปัญหาในการหางานแม้ว่าพวกเขาจะมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ NWRC จึงมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มโอกาสในการเข้าทำงาน และเพิ่มการมีส่วนร่วมให้กับบุคคลที่ถูกเลือกปฏิบัติ”

ทั้งนี้ ศศินทร์จะให้การสนับสนุนด้านงานวิจัยและให้คำปรึกษาให้แก่ศูนย์ NWRC โดยทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก Steps

“แม็กซ์ ซิมป์สัน” (Max Simpson) ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Steps กล่าวว่า จากประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาด้าน inclusivity (การไม่แบ่งแยก) ให้กับธุรกิจต่าง ๆ เห็นว่าศูนย์ NWRC นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับภาคเอกชน สังคม และที่สำคัญที่สุด กับผู้ที่มีความหลากหลายทางการรับรู้ที่มักถูกสังคมกีดกันในการเข้าทำงาน

Advertisment

ศศินทร์เปิดศูนย์ NWRC