งดจัดวันแรงงาน 1 พ.ค. สภาลูกจ้างค้านประกันสังคมจ่าย “ว่างงาน” นายจ้างลอยตัว

งดจัดงานวันแรงงาน 1 พ.ค. หวั่นโควิดระบาดเพิ่ม สภาลูกจ้างฯ ประสานเสียงค้านการเยียวยาผู้ว่างงานให้ประกันสังคมจ่าย นายจ้างลอยตัวไม่ต้องรับภาระ

ผู้สื่อข่าว ”ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ที่มีสภาองค์การลูกจ้าง 15 สภา ทั้งสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย และกลุ่มแรงงานนอกระบบ เข้าร่วมหารือและได้ข้อสรุปใน 2 ประเด็นคือ 1) งด “จัดวันแรงงาน” ในวันที่ 1 พฤษภาคม เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะเป็นอย่างไร และอาจทำให้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกได้

และ 2) สภาองค์การลูกจ้างฯ ยื่นหนังสือ “ไม่เห็นด้วย” กับการแก้ปัญหาว่างงาน ของลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยการออกกฎกระทรวงให้โควิด-19 เป็นเหตุสุดวิสัย ตามมาตรา 33 พระราชบัญญัติประกันสังคม ที่จะต้องเข้ามาเยียวยาให้ผู้ว่างงาน โดยประกันสังคมจะต้องจ่าย 62% จากอัตราค่าจ้าง ทั้งที่ในความเป็นจริงควรให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบเยียวยาลูกจ้างตามมาตรา 75

ทั้งนี้ในการประชุมมีการถกเถียงอีกในประเด็นที่ว่า กระทรวงแรงงานในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลไม่มีการถามความเห็นจากสภาลูกจ้างเพื่อนำมาพิจารณาในการแก้ไขกฎหมายแต่อย่างใด ทั้งที่เงินดังกล่าวเป็นการจ่ายสมทบโดยนายจ้าง ลูกจ้าง และภาครัฐ เพื่อรองรับในกรณีผู้ประกันตนตกงานหรือว่างงาน