สวนดุสิต-ราชภัฏ 38 แห่ง อนุญาตใส่ชุดครุยตามเพศสภาพเข้ารับปริญญา

มหาวิทยาลัย-ปริญญา

อดีตนิสิตข้ามเพศ จุฬาฯ เผยข่าวดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ พิจารณาให้บัณฑิตแต่งชุดครุยตามเพศสภาพเข้ารับปริญญา

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ใช้เฟซบุ๊ก Ince Jirapat โพสต์ข้อความเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พิจารณาให้บัณฑิตแต่งชุดครุยตามเพศสภาพเข้ารับปริญญา 

โดยเนื้อหาระบุว่า “ฝากแชร์ข่าวดีถึงน้อง ๆ ราชภัฏ 38 แห่ง และน้อง ๆ สวนดุสิต ของขวัญฉลองเดือน PRIDE จากอดีตนิสิตข้ามเพศจุฬาฯ ถึง บัณฑิตราชภัฏ ครั้งแรกและครั้งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย 38 แห่ง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดโอกาสให้บัณฑิตแต่งกายตามเพศสภาพด้วยชุดครุยวิทยฐานะ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ แบบไร้เงื่อนไข

ทั้งนี้บัณฑิตที่มีความประสงค์ ในการแต่งกายตามเพศสภาพ ด้วยชุดครุยวิทยฐานะในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องทำการติดต่อ กองพัฒนานักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยตนเอง พร้อมยื่นเอกสารแสดงความจำนงขอแต่งกายตามเพศสภาพ และนำบัตรประชาชนไปด้วย เพื่อยืนยันตัวตนในการส่งเอกสาร

ซึ่งจะมีระยะเวลากำหนดในการยื่น ขอให้บัณฑิตทุกท่านติดต่อสอบถามกับทางมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง เนื่องจากแต่ละมหาวิทยาลัย อาจมีระยะเวลาและกำหนดการยื่นเอกสารที่แตกต่างกัน รวมถึงบัณฑิตที่เคยแจ้งความประสงค์ ในการไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หรือไม่ได้ขึ้นทะเบียน หากปัจจุบันบัณฑิตเปลี่ยนใจ ประสงค์เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร ขอให้บัณฑิตติดต่อมหาวิทยาลัย เพื่อสอบถามและดำเนินการต่อไป

และขอให้บัณฑิตทุกท่านถ่ายสำเนา หรือหลักฐานการยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ในการแต่งกายตามเพศสภาพ ด้วยชุดครุยวิทยฐานะในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจประจำงานพระราชทานปริญญาบัตรด้วย

ขอบพระคุณท่าน ดร.สว่าง ภู่พัฒน์พิบูลย์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการช่วยประสานงานนำเรื่องเข้าหารือกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวม 39 แห่ง จนนำมาสู่การพิจารณาอนุญาต จากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั้ง 39 แห่ง ในการเปิดโอกาสให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศไทย และบัณฑิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถแต่งกายตามเพศสภาพด้วยชุดครุยวิทยฐานะ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

รวมทั้ง ขอบพระคุณท่าน ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ, อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง และอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่เห็นอกเห็นใจ และเข้าใจความต้องการ และความหลากหลายของบัณฑิต ในการเปิดโอกาสให้บัณฑิตแต่งกายตามเพศสภาพด้วยชุดครุยวิทยฐานะ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ซึ่งถือเป็นปีแรก และเป็นประวัติศาสตร์สีรุ้งหน้าใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียม รวมถึงเป็นการคุ้มครอง และส่งเสริมให้บุคคล ชุมชนคนข้ามเพศ และสังคมไทยก้าวสู่ความเป็นสากล ทัดเทียมนานาอารยะประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ โดยตระหนักถึงสิทธิการเข้าถึงความยุติธรรมและได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

ขอขอบพระคุณ ท่านดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่คอยช่วยสนับสนุน ผลักดัน และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ในการพูดคุย ติดต่อ และประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ จนเกิดสายรุ้งแห่งความเท่าเทียมนี้ ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศไทย

ขอขอบพระคุณท่าน ดร.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และท่านสัมพันธ์ เย็นสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ให้คำชี้แนะ คำแนะนำ และคอยประสานงานติดตามความคืบหน้า เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม

และขอบคุณตัวเอง จากอดีตนิสิตข้ามเพศจุฬาฯ ในวันนั้น มาสู่ชมพิงก์ที่เรียกร้องสิทธิให้น้อง ๆ ในวันนี้ ขอบคุณที่ตัวเราที่ไม่ได้หยุด และยืนหยัดเพียงเพื่อตัวเอง แต่ยืนหยัดเพื่อคนอื่นด้วย ขอบคุณตัวเองที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา และเลือกที่จะเผชิญหน้ากับปัญหา ไปพร้อมกับน้อง ในฐานะคนที่เคยเจอปัญหา เคยผ่านปัญหาได้ เพราะเราเชื่อว่าเราจะไม่ใช่เพียงแค่เข้าใจในสิ่งที่น้องรู้สึก แต่เรารู้สึกในสิ่งที่น้องรู้สึก และเราจะเป็นคนที่สามารถจับมือน้องเดินไปพร้อมกับเรา