อนุทิน รับนักท่องเที่ยวจีน ยันไทยมีความพร้อมด้านสาธารณสุข

อนุทิน รับนักท่องเที่ยวจีน
แฟ้มภาพ

อนุทินรับไฟลต์นักท่องเที่ยวจีน แจงไม่แบ่งแยกมาตรการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหากไม่จำเป็น ยันไทยมีความพร้อมด้านสาธารณสุข

วันที่ 9 มกราคม 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เดินทางมายังประเทศไทย ภายหลังสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566

นายอนุทินกล่าวว่า ในวันนี้ (9 มกราคม) ผู้บริหารทั้งสามกระทรวงได้เดินทางมาร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เดินทางมายังประเทศไทย ภายหลังสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเมืองเซี่ยเหมิน โดยสายการบิน Xiamen Airlines เที่ยวบิน MF833 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 12.19 น. มีผู้โดยสารจำนวน 269 คน

นอกจากนี้ ในวันที่ 9 มกราคมนี้มีเที่ยวบินขาเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 15 เที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 3,465 คน

“ยืนยันว่ามาตรการต้อนรับนักท่องเที่ยวมีความเหมาะสม นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกใช้มาตรการเดียวกัน ไม่แบ่งแยกถ้าไม่มีความจำเป็น” นายอนุทินกล่าว

Advertisement

นายอนุทินระบุต่อไปว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาส่วนหนึ่งมีการฉีดวัคซีนหรือมีภูมิคุ้มกันเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ชาวไทยก็เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นไปแล้ว และกระทรวงยืนยันว่ามีความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์ หากนักท่องเที่ยวที่เข้ามามีการติดเชื้อ

“การฉีดวัคซีนให้นักท่องเที่ยวต่างชาตินั้น จะเป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยผู้รับบริการต้องชำระค่าบริการและค่าวัคซีน ในอนาคตอาจประสานงานกับโรงพยาบาลเอกชน” นายอนุทินกล่าว

สำหรับปัญหากระเป๋าสัมภาระล่าช้าและการให้บริการรถสาธารณะ นายอนุทินชี้แจงว่า กระทรวงคมนาคมได้เร่งแก้ปัญหาดังกล่าว ปัจจุบันพบว่าค่าเฉลี่ยเวลาในการลำเลียงกระเป๋าสัมภาระจากเครื่องบินจนถึงผู้โดยสาร First bag ใช้เวลาเฉลี่ย 27 นาที และ Last bag ใช้เวลาเฉลี่ย 44 นาที ซึ่งมีความรวดเร็วขึ้น

ส่วนการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ปัจจุบันได้เพิ่มจำนวนการให้บริการให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้โดยสารใช้เวลารอคิวใช้บริการประมาณ 10 นาทีต่อคน

Advertisement