“พิพัฒน์” รมว.ท่องเที่ยว ชูท่องเที่ยวกู้ชาติ กระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว

รายงานข่าวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า วันนี้ (31 กรกฎาคม 2562) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยว่า การท่องเที่ยวของประเทศไทยจะกลับมาดีขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จะมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน โดยรัฐบาลจะให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มีมาตรการที่เป็นแรงจูงใจเพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น สำหรับการท่องเที่ยวในประเทศนั้นจะสนับสนุนให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในและระหว่างภูมิภาค โดยเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรองเป็นหลัก รวมทั้งการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera) ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง รวมทั้งการประกาศเมืองกีฬา (Sport City) 6 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี สุพรรณบุรี บุรีรัมย์ อุดรธานี ศรีสะเกษ และกระบี่

Advertisement

โดยการพัฒนาเมืองหรือการกำหนด Position ของเมืองต่างๆ จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของจังหวัดนั้นๆ ด้วย จึงจะประสบความสำเร็จ และจะต้องมีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ อัตลักษณ์และความต้องการของพื้นที่เป็นสำคัญ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานในมิติต่างๆ ทั้งในเรื่องของงบประมาณ องค์ความรู้ หรือการบริหารจัดการผ่านภาคเครือข่ายในทุกภูมิภาค

ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนผลักดันแอพพลิเคชั่น Airbnb หรือแอพพลิเคชั่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อมาสนับสนุน และอำนวยความสะดวก และลดความเสี่ยง ความกังวล ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย

ส่วนด้านกีฬานั้น กระทรวงฯ มีการสนับสนุนหลายชนิดกีฬาให้เป็นกีฬาอาชีพ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน และกอล์ฟ โดยกีฬาเหล่านี้ นอกจากจะสร้างความสุขให้กับประชาชนแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้จากการแข่งขันให้แก่นักกีฬาได้อีกด้วย ทั้งนี้ จะมีการค้นหานักกีฬาเยาวชนที่มีศักยภาพสูงเพื่อพัฒนาให้เทียบเท่านักกีฬาอาชีพในระดับสากล โดยนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาสนับสนุนด้านโภชนาการ หรือการพัฒนาสรีระ พร้อมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อดูแล ให้ความช่วยเหลือแก่นักกีฬา หรืออดีตนักกีฬาที่เจ็บป่วยหรือพิการ นอกจากนี้ จะมีการสนับสนุนให้เยาวชนที่ชอบการเล่นเกมได้พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักกีฬา E-Sport เพื่อให้ศักยภาพเท่าเทียวกับนักกีฬาระดับโลกต่อไป

Advertisement

นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ยังจะให้การสนับสนุนทุกๆ ด้าน ทุกๆ มิติ ทั้งด้านการท่องเที่ยว ด้านกีฬาให้สามารถทัดเทียมนานาประเทศ เพื่อเกิดการเชื่อมโยงทั้งด้านการท่องเที่ยวและกีฬา สามารถสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และส่งเสริมให้การท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงฯ คำนึงถึงการบริหารงานให้เกิดความคุ้มค่าของงบประมาณและให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อตอบสนองตามวัตถุประสงค์ตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ ต่อไป